ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
سه شنبه 06 آبان 1399
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : کارکردها > گزارش عملکرد > گزارش عملکرد معاونت تحقیقات

گزارش عملکرد معاونت تحقیقات

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح وظایف معاونت تحقیقات: 

معاونت تحقیقات = ساختاری که فرآيند تسهیل در موضوع‌شناسی و نیازشناسی، دست‌یابی به اطلاعات، تحلیل اطلاعات و مدل‌سازی از اطلاعات و تولید علم را فعال می‌کند. (برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت و اصلاح)

(انتقال به مباحث تفصیلی در مورد هویت تحقیق و فرآیندهای آن)

وظایف معاونت تحقیقات به‌شرح زیر است:

1. هدف‌گذاری متناسب با ماموریت موسسه با تعیین اولویت در اهداف و تعیین شاخص‌ها برای اندازه‌گیری تحقق اهداف

2. تشخیص و رصد مستمر وضعیت موجود (ضعف‌ها، قوت‌ها، تهدیدها و فرصت‌ها)

3. تعیین فرآیندهایی که می‌توانند وضعیت موجود را به طراز شاخص‌های تعیین شده برساند.

4. تعریف مدل‌های عملیاتی برای تحقق فرآيندهای تعیین شده (تعیین ورودی، خروجی، نقطه شروع پردازش، مرکز ثقل پردازش، مراحل پردازش، نقاط بحران در پردازش، نقطه پایان پردازش)

5. هماهنگ‌سازی مدل‌های فوق با مقدورات مغزافزاری، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موسسه در محور زمان و تعیین برنامه زمانبندی شده

6. نظارت و کنترل نسبت به فعال شدن مدل‌های عملیاتی تعریف شده و ارائه بازخود برای اصلاح و ارتقاء 

گزارش عملکرد:

رویکرد فعالیت‌ها در این چند سال: تلاش برای فعال‌سازی مساله‌محوری و تفکرساز‌ی، تولید مدل برای نظریه‌پردازی و تولید علم، تولید بسته مبانی و بسته روش‌ها برای تولید علم دینی، تربیت محقق حوزوی طراح سیستم‌های دینی.

 

 

مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir