ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
چهارشنبه 05 آذر 1399
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : کارکردها > ثبت نام دوره های آموزشی موسسه  > معرفی دوره تربیت مدرس علوم حوزوی

معرفی دوره های تربیت مدرس علوم حوزوی

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : « برنامه موسسه برای تربیت مدرس حوزوی » 

(برنامه محتوایی و اجرایی دوره آموزشی تربیت مدرس حوزوی با رویکرد سیستم‌سازی و مدل‌سازی در دروس حوزوی)

هدف دوره: نیروسازی جهت پرورش طلاب با قابلیت تولید علم دینی با رویکرد طراحی مدل‌های لازم برای شکل‌گیری تمدن الهی 

باورهای بنیادین طرح:

• یادگیری زمانی حاصل می‌شود که فراگیر بتواند از اطلاعات درس، برای حل مسائلی در زندگی و رفع نیازهایی، در عمل استفاده کند.

 • حافظه‌محوری نادرست است و دست‌یابی به «علم نافع» هدف و مقصود است. 

 • هویت حوزه و حوزوی، رشته اسلام‌شناسی است که به‌دنبال کشف موجّه نظر خداوند در کلیه حیطه‌های مختلف زندگی اعم از معرفتی، قانونی و فرهنگی، فردی و جمعی است تا با تلاش برای تحقق آنها، دین خداوند اقامه شود. (انتقال به بحث حوزه تمدن‌ساز)

 • مواد درسی و کتب درسی موجود قابلیت فعال‌سازی برای این‌منظور را دارند.

• روش آموزش پنج بُعدی (برآیند مساله‌محوری، تفکرساز، مطالعه تطبیقی، تفکر انتقادی، کاربردمحوری) توانایی ایجاد مهارت‌های علمی منجر به عمل را در فراگیران دارد. (انتقال به بحث تفصیلی از مدل آموزش)

راهبرد آموزشی حاكم بر دوره:

آموزش کارگاهی (براساس مدل آموزش پنج بُعدی) = تفکرساز و مهارت‌محور

چهارچوب طرح:

این طرح در دو مرحله عمومی و اختصاصی تدوین شده است. در مرحله عمومی، شرکت‌کنندگان در کارگاه با مدل آموزش پنج بُعدی آشنا می‌شوند و مراحل پیاده‌سازی آن را در عمل تجربه می‌کنند؛ و در مرحله اختصاصی، ابزارهای به‌دست آمده را بر موضوعات و مسائل یک علم خاص پیاده می‌کنند و طرح درس‌هایی در ادبیات، منطق، فقه، اصول،‌ فلسفه و ...می‌نویسند و بسته آموزشی فعال‌ساز طلاب در هر یک از دروس را در عمل تولید می‌کنند.

محتوای آموزشی در مرحله عمومی: (انتقال به توضیحات بیشتر)

روز

جلسه

موضوع جلسه

سوال اصلي

جهتگيري اصلي

روز اول

جلسه اول و دوم و سوم

نگرش‌سازي / بررسي وضعيت موجود/ آسيب‌شناسي

بررسي هويت تدريس

(انتقال از نگرش موجود به نگرش مطلوب)

 

مگر تدريس‎ها چه اشكالي دارد كه به دنبال بهينه‌سازي هستيم؟

آسيب‌شناسي تدريس

بالخصوص در حوزه معارف دين چه انتظاري از ما مي‎رود؟

چه چيزهايي را بايد بتوانيم در عمل استفاده كنيم؟

چه خروجی هایی بايد داشته باشيم؟

 

تغيير نگرش نسبت به  علوم و معارف اسلام از مطالبی ذهنی و گفتگویی به برنامه سازی برای زندگی

نگرش‌سازي / حركت به‌سمت وضعيت مطلوب/ شناخت نقطه مركزي در تغيير:

بررسي هويت فهم و يادگيري و دستيابي به شاخص يادگيري در فرآيند تدريس

1.     چرا خروجي سيستم اين چنين نيست؟

2.     تمام تلاش استاد براي اين است كه فراگير مطلب را «بفهمد» و «ياد بگيرد»، فهم و يادگيري چيست؟

استفاده از علم در عمل، علم براي زندگي دست‌يابي به تعريف مطلوب تدريس و متغير اصلي آن كه فهم و يادگيري است.

روز دوم

جلسه چهارم و  پنجم

راهبردسازي/ حركت به‌سمت وضعيت مطلوب/ بستر حركت

طراحي اوليه روش تدريس و دستيابي به الگوريتم كلي تدريس

چگونه اين قابليت‎ها را در خودمان و شاگردانمان ايجاد كنيم؟

در حال حاضر براي تدريس در كلاس چه مراحلي انجام مي‎دهيم؟ (پيش نياز براي فعاليت بعد)

به‌طور كلي تدريس در كلاس بايد چه مراحل حداقلي را طي كند؟

 

(بررسي قسمت «با.......» در فرمول تغيير)

آشنايي اوليه با شيوه آموزش فعال و اثربخش دست‎يابي به الگوريتم كلي تدريس

 

جلسه ششم

بررسي الگوريتم‎هاي مختلف تدريس

(بررسي تطبيقي روش‎هاي تدريس)

شيوه‌هاي مختلف تدريس كدامند و چه تفاوت‌هايي با هم دارند؟

دست‎يابي به الگوريتم‌هاي متفاوت در تدريس

روز سوم

جلسه هفتم

راهبردسازي/ حركت به‌سمت وضعيت مطلوب/ مسير اصلي

توليد الگوريتم روش تدريس فعال براساس آموزه‌هاي دين

ايجاد تغيير از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب با چه ابزاري؟

شيوه ارائه فعال چيست؟

الگوريتم اجرايي داخل كلاس را طراحي كنيد؟

دست‌يابي به روش كارگاهي (مراحل اجرا)

 

جلسه هشتم

راهبردسازي/ حركت به‌سمت وضعيت مطلوب/ ابزار مركزي

بررسی هویت طرح درس و تولید قالب «طرح درس فعال»

می‎خواهیم درس را به شیوه فعال تدریس کنیم قبل از حضور در کلاس چه تمیهداتی لازم است؟

طرح درس چیست؟

جلسه اول تدریس با جلسات بعد چه تفاوتی دارد؟

تولید قالب طرح درس

 

جلسه نهم

راهكارسازي/ مهارت‌هاي عملياتي براي تحقق وضعيت مطلوب

مهارت هدفگذاریِ اثربخش برای تدریس

نوشتن طرح درس نیازمند مهارت‎هایی است که استاد باید آنها را داشته باشد:

1-     چگونه هدفگذاري عملياتي براي اثربخشي تدريس داشته باشيم؟

زمينه‌سازي براي ايجاد مهارت هدف‎گذاريِ داراي شاخص‌هاي مهارتي

(در مقابل هدف‌گذاري‌هاي كلي)

روز چهارم

جلسه دهم و ویازدهم

مهمهارت سوال پردازی و طرح سوالات انگیزشی و ایجاد داربست‌هاي ذهنی

 

2-     چگونه مي‎توان سوال اثر بخش طراحي كرد؟

زمينه‌سازي براي ايجاد مهارت انگيزش و فعال‎سازي ذهن فراگير

دنباله روز چهارم

جلسه دوازدهم

مهارت تفکر برای حل مساله و توليد پاسخ به سوالات و  خلاقیت (توليد اطلاعات، نَه جمع‌آوري اطلاعات)

 

چگونه اطلاعات لازم را از درون موضوع استخراج كنيم؟ (فرض كنيد هيچ اطلاعاتِ قبلي راجع به موضوع وجود ندارد چه مي‌كنيد؟!)

زمينه‌سازي براي ايجاد مهارت توليد علم

روز پنجم

جلسه سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم

مهارت فعال سازي مطالعه اكتشافي متن و بررسي‎هاي تطبيقي

 

چگونه حداكثر اطلاعات اثربخش را از متن درس با حداقل زمان به‎‎دست آوريم ؟

زمينه‌سازي براي ايجاد مهارتِ مطالعة اثربخش

مهارت تحلیل محتوای متن

چگونه هدف متن، نقطه ورود، مراحل، نتيجه و مركز ثقل متن و اينكه متن پاسخ به چه سوالاتي است به‎دست مي‎آيد؟

زمينه‌سازي براي ايجاد مهارت تحليل محتوا

مهارت طبقه‎بندي، ثبت و بازيابيِ اثر بخش اطلاعات درس

چگونه بايد حداكثر اطلاعات لازم در حداقل زمان بازيابي و تثبيت شود؟

مهارت‌ استفاده از نتايج تحليل محتوا

روز ششم

جلسات شانزدهم تا هجدهم

اجراي عملي طرح درس آماده شده در طول كارگاه

 

 

 

 

تكنيك‌هاي اجرايي در تدريس كارگاهي كدامند؟

ايجاد زمينه براي دست‌يابي به تكنيك‌هاي تدريس عملی كارگاهي

محتوای آموزشی در مرحله اختصاصی: 

در این مرحله، در هر یک از علوم حوزوی،‌ اهداف زیر پیگیری شده، فعالیت‌های لازم برای توانمندی در رساندن فراگیر به این اهداف انجام می‌شود:

چشم‌انداز كلي اهداف مهارتی:

1.   نگرش، قانون و فرهنگاسلام را در امور مختلف زندگي مي‌داند و مي‌تواند دانش خود را به‌گونه‌اي ارائه دهد (هم شفاهي و هم مكتوب) كه:

‌أ.   مخاطب بتواند مفاهيم و مطالب را تصور كند

‌ب.  منطقي‌بودن آن را احساس كند

‌ج.  برتري آن بر موارد مشابه رالمس نمايد

‌د.   (فراگير) بتواند چرايي مطلب راارائه كند

‌ه.  بتواند در برابر نقدها پاسخ‌گو باشد

‌و.  بتواند به سوالِ «براساس چه دليل و مدركي اين مطلب را به اسلام نسبت مي‌دهيد؟» با استناد به منابع كه بايد اعتبار آنها را اثبات كند، پاسخ بگويد.

2.  بتواند متون دست‌اول اسلام را براي مخاطب عصر خود، به‌گونه‌اي ترجمه كند كه مخاطب احساس كند در فضاي متن قرار گرفته است و بتواند مقصود و مراد گوينده را بااستناد به منابع تخصصي توضيح دهد.

3.   اخلاق حرفه‌اي مربوط به عالم ديني را مي‌شناسد و رعايت مي‌كند.

حداقل لازم در روش تحصيل:

بتواند يادگيري خودرا از سطح فهم حافظه‌اي و فهم اوليه به فهم كاربردي ارتقاء‌ دهد.

حداقل لازم در منطق:

بتواند گفتارها را به قالب‌هاي منطقي تبديل كند و برهان يا مغالطه را استخراج نمايد.

حداقل لازم در روش تحقيق:

بتواند مقاله‌اي علمي براساس ضوابط يك تحقيق معيار بنويسيد.

حداقل لازم در ادبيات

بتواندكلام خداوند را ترجمه مستدل كند به‌گونه‌اي كه مخاطب علاوه بر تصور معاني، حسّ موجود درعبارات را لمس كند.

حداقل لازم در دين‌شناسي:

بتواند دين را به‌گونه‌اي معرفي كند كه مخاطب علاقمند به زندگي براساس نظرات دين شود.

حداقل لازم در تفسير:

بتواند وقتي موضوعي مطرح مي‌شود، آيات راجع به آن موضوع را به‌سرعت بازيابي كند و

پيام خداوند در آن آيات را به‌گونه‌اي توضيح دهد كه مخاطب بتواند در زندگي به‌كار ببرد.

حداقل لازم در حديث:

بتواند احاديث معتبر را براي انتقال نظر دين به مخاطب ارائه كند

به‌گونه‌اي كه مخاطب بتواند در زندگي به‌كار ببرد.

حداقل لازم در تاريخ:

بتواند حقايق تاريخي را به‌گونه‌اي كشف كند كه براي ايجاد تغيير در آينده بهره‌برداري شود.

حداقل لازم در فقه:

بتواند قوانين خاص درهر موضوعي را از منابع فتوايي استخراج نمايد و

برتري و كارآمدي اين قوانين را بر قوانين رقيب، عقلاً اثبات كند.

حداقل لازم در فلسفه:

بتواند شبكه هستي ونگرش دين به هستي را با استناد به برهان ترسيم كند.

حداقل لازم در كلام:

بتواند نگرش دين نسبت به هستي را با استناد به گزاره‌هاي دين ترسيم كند و

برتري اين نگرش برموارد رقيب را با استدلال عقلي ارائه نمايد.

حداقل لازم در عرفان:

بتواند امكان رسيدن به شهود خداوند، كيفيت اين شهود و مراحل آن را تبيين كند.

حداقل لازم در اخلاق

بتواند فرهنگ اسلام را در موضوعات و جوانب مختلف زندگي با فرهنگ‌هاي رقيب مقايسه كند.


تفصیل یکی از موارد فوق به‌عنوان نمونه: (مهارت تدریس فقه کاربردی و تمدنی)

اهداف تكميلي در واحد آموزشيِ «قانون دين»: (فقه، قواعدفقه و اصول‌فقه)

 1. فلسفة فقه و فلسفة حقوق را به‌گونه‌اي بشناسد كه بتواند فقه اسلام را در يك دستگاه و نظام حقوقي[1] براساس معادلات عقلاني تبيين كند و در يك جدول تطبيقي با دستگاه‌هاي حقوقي ديگر مقايسه نمايد.
 2. بتواند فهرستي از قواعد پايه و مبناييِ دستگاه حقوقي اسلام تهيه كند و موقعيت هر يك را در دستگاه حقوقي اسلام توضيح دهد به‌گونه‌اي كه كاربرد قاعده در تصميمات و رفتارهاي حقوقي براي مخاطب ملموس شود.
 3. بتواند طبقه‌بندي و دسته‌بندي‌هاي متفاوت در ساختار فقه را در يك جدول تطبيقي ارائه دهد و تفاوت عملكرد و تاثير هر يك را با شواهد و مستندات عرضه كند.
 4. بتواند شبكه كلان زندگي، تمدن، حكومت و زيرسيستم‌هاي آن را به تصوير بكشد و نيازمندي‌هاي هر قسمت به قوانين و مقررات را توضيح دهد به‌گونه‌اي كه مخاطب فهرستي طبقه‌بندي‌شده از نيازهاي بشري را به‌دست آورد.
 5. بتواند عناوين و موضوعات فقهي را با مسائل و مشكلات امروز زندگي مرتبط كرده، ترجمة مناسب از هر يك از عناوين فقهي ارائه نمايد.[2]
 6. بتواند عملكرد يك مجموعة بهم‌پيوستة هدف‌دار (يك سيستم) را تحليل كند و اجزاء، روابط، هدف، نقطه شروع و حداقل، نقاط بحران، نقطه تعادل، خروجي، كيفيت برقراري روابط و تغيير روابط را توصيف كند و بتواند اين تحليل را بر موضوعات فقهي تطبيق نمايد.
 7. بتواند موضوعات فقهي را از جهت موضوع‌شناسي با مراجعه به منابع مربوطه توصيف كند[3] به‌گونه‌اي كه متخصصين هر موضوع اين توصيف را معتبر بدانند.
 8. بتواند اثبات كند گزاره‌هاي دين معني‌دار است و براساس قواعد تفاهم عرفي، داراي ظهور و قابل برداشتِ مقصود است.
 9. بتواند اثبات كند ظهور هر گزارة ديني در شبكة گزاره‌هاي دين[4] معني‌دار مي‌شود و به‌تنهايي قابل استناد نيست.
 10. بتواند قواعد و روش كشف مقصود قانون‌گذار (تفسير متن) را در متون قانوني به‌كار ببرد[5] و در يك بررسي تطبيقي با عملكرد متخصص، تحليل خود را بازسازي كند.
 11. از نظريات مطرح در قواعد و روش‌هاي تفسير متن كه رقيب محسوب مي‌شوند[6] مطلع باشد و بتواند حداقل در يك مورد آن را نقد كند.
 12. روند و كيفيت توليد يك قانون و قواعد قانون‌گذاري[7] را بشناسد به‌گونه‌اي كه در موارد عدم قابليت استفاده از نص، بتواند مراحل پديد آمدن قانون جديد را براي مخاطب تشريح كند تا معقوليت و انسجام دستگاه قانوني اسلام ملموس شود.
 13. بتواند فهرستي از «احساس تعارض»‌ها ميان برخي گزاره‌هاي دين در موضوعات مختلف تهيه كند و قواعد و روش حل اين «احساس تعارض»ها را به‌كار ببرد به‌گونه‌اي كه مخاطب تفاوت موقعيت‌ها و تفاوت رتبه‌ها را در قانون‌گذاري، ابلاغ و اجراي قانون لمس كند.
 14. بتواند آيات‌الاحكام راجع به هر موضوع را از قرآن استخراج كند و با مراجعه به منابع تفسيري و فقهي،‌ شرحي بر هر يك از اين آيات بنويسد و مصاديق آن در زمان حاضر را مستندا به منابع توصيف نمايد.
 15. مجموعه‌اي از احاديث مبنايي كه حامل قواعد هر باب هستند را تهيه كند و شرحي براي هر كدام ارائه نمايد.
 16. مجموعه‌اي از حداقل‌هاي[8] قطعي قانوني در هر باب را تهيه كند و برنامه دست‌يابي فردي و اجتماعي و جهاني به اين حداقل‌ها را به‌صورت قدم‌به‌قدم عرضه نمايد.
 17. مجموعه‌اي از راه‌حل‌ها را براي مشكلاتي[9] كه در مسير تحقق حداقل‌هاي قانوني پديد مي‌آيد تهيه كند و كيفيت استفاده از آنها را براي تصحيح مسير يا بازسازي موضوع، به‌صورت قدم‌به‌قدم ارائه نمايد.
 18. بتواند حالات مختلفي را كه ممكن است براي افراد در ارتباط با يك موضوع مشخص پديد آيد فهرست نمايد. (حدس زدن فروعات) و حكم هر حالت را با مراجعه به نظر متخصص به‌گونه‌اي توضيح دهد كه مخاطب بتواند قدم‌به‌قدم اجرا كند.[10]
 19. بايد بتواند متن رساله‌ها را به زبان مخاطب (از بيسواد تا متخصص) ترجمه كند به‌گونه‌اي كه او بداند قدم‌به‌قدم چه بايد بكند و نسبت به برخي ابهامات و استغراب‌ها، از جهت عقلاني توجيه شود.[11]
 20. بتواند در توضيح مسائل شرعيِ محوري و كلان در هر باب،‌ به آيات و روايات استناد كند و ايجاد حسّ مخاطب قرار گرفتنِ مستقيم براي افراد و حسّ مستحكم بودن فتاوا، انگيزة آنها در انجام دستورات شرعي را تقويت نمايد.
 21. بتواند قدر مشترك و متيقن از رساله‌هاي مطرح در جامعه را استخراج كند و تكليف قطعي به سوال‌كنندگانِ مختلف با مراجع مختلف، عرضه نمايد و علت اختلاف فتاوي را براي مخاطب توضيح دهد.
 22. بتواند متون،‌ مقالات و گفتگوهاي تخصصي فقهي را كه حاوي استدلال است بفهمد و در صورت مواجه شدن با درخواست مستند يك فتوا، مستندات و استدلالِ فتواي مورد نظر را با مراجعه به منابع مربوطه استخراج كند و براي مخاطب توضيح دهد.
 23. بتواند روش قدم‌به‌قدمِ يك استنباط و اجتهاد را براي مخاطب شبيه‌سازي كند تا تصويري صحيح از اجتهاد در ذهن مخاطبِ با پيش‌فرض‌هاي غلط، ايجاد شود،[12]و منشاء تفاوت استنباط‌ها و اجتهادها را مشاهده كند.
 24. بتواند از متون حقوقي استفاده كند و در يك جدول تطبيقي با احكام شرعي مقايسه نمايد.
 25. بتواند در امور حقوقي(خانوادگي و مالي)مشاوره بدهد، قرارداد تنظيم كند، حل اختلاف نمايد، محاسبة خمس و زكات، ارث و ديه را انجام دهد، معاملات رايج در بازار خُرد عمومي و بازارهاي خُرد خاص (مانند بورس) و بازارهاي كلان[13] را اعتبارسنجي كند.
 26. بتواند قوانين اديان و ملت‌هاي ديگر و قوانين مذاهب ديگرِ اسلامي را به‌دست آورد و در يك جدول تطبيقي با قانون اسلامِ شيعي مقايسه كند.
 27. بتواند به سوالات و نقدهايي مانند موارد زير با ارائه مستندات و شواهد پاسخ بدهد:

‌أ.     حقوق بشر بايد ملاك نظام‌هاي حقوقي قرار گيرد.

‌ب.   آيا قوانين مربوط به دهها قرن قبل قدرت تنظيم امورپيچيدة امروز را دارند؟

‌ج.    احكام بايد با شرايط زمان و مكان منطبق شوند و اين حكم بايد تغيير كند.

‌د.     مديريت علمي مي‌تواند جامعه را اداره كند و مديريت فقهي مربوط به امور شخصي است.

‌ه.     احكامي مانند ارتداد، قصاص، قيموميت مرد، حجاب، ارث و ديه زن معقول و عادلانه نيست.

‌و.     آيا اسلام مدلي براي توسعه دارد؟

‌ز.     آيا با دستگاه قانوني و فرهنگي اسلام مي‌توان تمدني رقيب تمدن غرب ساخت؟

(انتقال به توضیحات بیشتر و مشاهده اهداف مهارتی در بقیه علوم حوزوی)

سفارش کارگاه[1] اين عبارت، اعم ازعبارت رايج در عرف دانشگاهي است و تمام حوزه‌هاي حق و تكليف در رابطه با خدا، خود،همنوع و محيط را در بر مي‌گيرد.

[2] مثلا: ترجمة كتاب الطهاره به سيستم بهداشتي اسلام يا فقه بهداشت، فقه فرهنگ، فقه رسانه، فقه خانواده، فقه حكومت، فقه زن، فقه بين‌الملل، فقه مجازات، فقه آموزش و ...

[3] مثلا: براي بحث درطهارت يا نجاست الكل، هويت الكل و اقسام آن و تغيير و تبدل‌هاي آن از كتب علمي مربوطه استخراج شود. يا در حكم به حرمت ربا، هويت بهره و سود در اقتصاد استخراج شود.

[4] اعم از گزاره‌هاي نگرشي، راهبردي و راهكاري است كه هر كدام در شبكه گزاره‌ها نقش خاص خود را دارد و نتيجه نهايي بايد به‌صورت برآيند گزاره‌ها اخذشود.

[5] اصول قانون‌فهمي (مباحث دلالت و حجيت)

[6] مانند مسائلي ازنظريه قبض و بسط، هرمنوتيك و فلسفه تحليلي (شاخص، اين است كه هنگام ارائه مقصودشارع از متن قانون، مخاطب براساس نظريه‌اي ديگر، روش استنباط را زيرسوال ببرد.)

[7] قسمت اصول‌عمليه

[8] واجب و حرام، بطلان وصحت (مواردي كه منجر به جرم و مجازات مي‌شوند.)

[9] شرايطي كه منجر به بطلان يا حرمت مي‌شوند. بايد بتواند در مواجه با يك سوالِ به‌ظاهر ساده از احكام،جوانب محتمل آن را كه در نظر سوال‌كننده نيست با سوالاتِ كاشف، به‌دست آورد و سپس پاسخ سوال‌كننده را بدهد. يكي از ارزيابي‌هايي كه حتما بايد در درس فقه انجام بگيرد، ارزيابي مهارت مساله‌گويي است كه مثلا وقتي دو نفر مراجعه مي‌كنند و تقاضاي عقد ازدواج دارند، فراگير فقط سوال از مهر مي‌كند يا پس از حداقل پانزده سوالِ مختلف از سن دختر، اذن ولي، ازدواج قبلي، علم به مهريه و ...اقدام به اجراي صيغه عقد مي‌نمايد.

[10] بيان كليات و فرض‌هاي شرطي و واگذار كردن تطبيق و تشخيص‌ها به مكلف در اغلب موارد راهگشا نبوده است.

[11] مهارت استفاده از  علل الشرایع و فلسفه احكام

[12] بالخصوص كيفيت توليداحتياط‌ها

[13] مانند معاملات بين‌المللي،معاملات حكومتي، معاملات انحصارآور

 

 

مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir