ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
سه شنبه 06 آبان 1399
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : هویت و ساختار موسسه > چشم انداز موسسه

   چشم‌انداز موسسه  
امید است موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در افق ده سال آینده (1440 قمری, 1398 شمسی) به حول و قوه و خواست خداوند دارای چشم‌انداز زیر باشد .

کانون تفکری که :
 

1- هرگاه صحبت از عملیاتی کردن دین، سیستم‌های دینی و تمدن اسلام می شود این موسسه توان خدمت رسانی دارد .
2- هرگاه صحبت از آموزش اثربخش و تصمیم‌ساز در علوم و معارف اسلام می شود، این موسسه برنامه عملیاتی دارد .
3- کنب درسی تولید موسسه در برنامه حوزه‌های علمیه و واحدهای عمومی و تخصصی دانشگاه‌ها مقبول افتاده است.
4- طلاب و دانشجویان متقاضی شرکت در برنامه‌های آموزشی این موسسه نیز هستند.
5- اساتید موسسه جزء اساتید نمونه در حوزه و دانشگاه و مبلغین برتر در فضای تخصصی انتخاب می شوند.
6- بسته‌های آموزشی موسسه از سراسر کشور بصورت انبوه درخواست می شود.
7- مجموعه‌ها و سازمان‌ها برای ارتقاء کیفیت خود، بسته استاندارد موسسه را مطالعه می‌کنند.
8- تصمصم‌گیران و برنامه‌ریزان در تدوین و طراحی برنامه‌ها، مشاوره با این موسسه را مفید می‌دانند.
9- شرکت در دوره‌های تخصصی این موسسه جزء انتخاب‌های مدیران علمی و فرهنگی است.
10- کارآمدترین برنامه عملیاتی را در اختیار می‌گذارد.

 
مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir