ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
چهارشنبه 09 مهر 1399
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : هویت و ساختار موسسه > نتیجه و خروجی موسسه

 
 
    نتیجه و خروجی موسسه

ساختارها و فرآیندهای تمدنی با اقتباس از نگرش، قانون و فرهنگ اسلام

به همراه دستورالعمل های اجرایی برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب به صورت:

۱. بسته‌های برنامه‌ای به همراه مشاور برای تصمیم‌گیران

۲. بسته‌های آموزشی به همراه استاد برای مراکز علمی و فرهنگی

 
محصولات
 
گزارش عملکرد
 
برنامه آینده
 
 
مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir