ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
سه شنبه 06 آبان 1399
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : هویت و ساختار موسسه > مدیریت و ساختار موسسه

 
مجمع عمومی   30 نفر حجج الاسلام آقایان : سید محمد محسن دعایی - شیخ عبدالامیر آبادی - شیخ محمدحسین گلکار -  شیخ روح الله رضایی - شیخ مهدی نخاولی -... صورت جلسه
اساسنامه   متن اساسنامه و پروانه فعالیت موسسه  
هیئت مدیره   حجج الاسلام سید محمد محسن دعائی، شیخ روح الله رضایی, شیخ مهدی نخاولی شیخ عبدالحمیدواسطی، شیخ محمد حسن وکیلی صورت جلسه
       
مدیر عامل      
 
حجت الاسلام سید محسن دعائی
 
شرح وظایف
 
گزارش عملکرد
 


 تحقیقات
 
حجت الاسلام شیخ عبدالحمید واسطی > شرح وظایف - گزارش عملکرد - برنامه
             آموزش  
جناب آقای سید محمد طوسی > شرح وظایف - عملکرد - برنامه

 فرهنگی
 
جناب آقای مختاریشرح وظایف - عملکرد برنامه

 سایت و شبکه
 
جناب آقای توکلی
> شرح وظایف - عملکرد - برنامه

اداری مالی
 
جناب آقای کریمی + جناب آقای طوسی(بازرس) 

مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir