ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
سه شنبه 06 آبان 1399
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : هویت و ساختار موسسه > استراتژی موسسه

 
استراتژی سه بُعدی موسسه
برای حرکت به سوی اهداف
  در نگرش ها   حرکت بر اساس "نگرش سیستمی و شبکه‌ای"
  در تحقیقات   حرکت بر اساس "الگوریتم تحقیق شبکه‌ای"
  در آموزش   حرکت بر اساس "آموزش کارگاهی"
    هویت استراتژی‌های فوق
  مدل سازی ، ارتقاء از فهم اولیه به فهم کاربردی و از فهم کاربردی به فهم خلاق ، مهارت محوری ، خود آگاه سازی برای ایجاد قدرت کنترل و مدیریت زندگی ، بهوحدت رساندن کثرت‌ها و تجلی دادن وحدت در کثرت‌ها
    کلیه عبارت‌ها در کل صفحه کلیک می‌شوند.                          
    روندها در به کارگیری استراتژی‌های موسسه  
   

1- شناسایی مستمر وضعیت موجود در محور آسیب‌ها و نواقص، انتظارات و نقدها، امکانات و فرصت‌ها
2- باز تعریف مستمر وضعیت مطلوب در نمای کلان با ملاحظه آینده‌سازی
3- نیازسنجی مستمر و بازتعریف شبکه اولویت‌گذاری نیازها
4- تولید راهبرد مرکزی برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب
5- تولید مراحل حرکت و برنامه عملیاتی تفصیلی برای رسیدن به وضعیت مطلوب
6- شبیه سازی روند و بررسی رفتار مدل مورد نظر
7- شناسایی طرح و برنامه‌های رقیب و ارزیابی آنها
8- ارائه مدل مورد نظر در یک مطالعه تطبیقی با مدل رقیب

 
مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir