ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
سه شنبه 19 آذر 1398
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : معاونت تحقیقات > فهرست کرسی‌های نظریه‌پردازی و ترویجی > سيستم مشاركت عمومي در تصميم‌سازي‌هاي حكومتي

سیستم مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی‌های حکومتی

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: « مدل مشارکت حداکثری مردم در حکومت اسلام » 

مساله بحث: نقش مردم در مدل حاکمیت فقیه (ولایت مطلقه فقیه) چیست و چگونه اِعمال می‌شود؟

فرضیه بحث:

1.  کلیه آحاد مردم، براساس نوع تجربه و آگاهی، در تصمیم‌سازی برای تصمیم‌گیران، مشارکت مستقیم دارند و این امر با استفاده از فرآیند «عضویت صنفی» و انتخاب مدیران براساس رای اصناف، تحقق می‌یابد.

2. این ایده از آیه شریفه «امرهم شوری بینهم» اخذ شده است و تلاش شده است تا فرآیند عملیاتی کردن این آیه ترسیم شود.

 تبیین بحث: 

راهبردمرکزي:

طراحي هرم تصميم‌سازيِ دانايي‌محور

(تغييرساختار تصميم‌گيري از تصميم‌گيري‌هاي تجربيِ فردي به تصميم‌سازيِ[1] دانايي‌محور صنفی)

 توضيح:

پايه سيستم تصميم‌گيري و اجرايي کشور، بر مجامع علمي، اصناف و نهادهاي رسمي که هر کدام متکفل يکي از نيازهاي جامعه هستند و افراد داراي اطلاع و علم مربوطه و تجربه کاري درباره آن موضوع را گردهم آورده‌اند، قرار داده شود. بدين ترتيب که:

وزير و مدير هر کدام از دستگاه‌هاي دولتي، توسط هرم انتخابي لايه‌به‌لايه اين مجامع که از شهر به کشور رو به بالا مي‌رود،براساس صلاحيت‌هاي تخصصي انتخاب شود و وزير نماينده صنف تخصصي مربوط به خود باشد.

پيش‌نيازاين تغيير، ايجاد يا اصلاح يا تقويت انجمن‌هاي علمي و مجامع رسمي کشوري براي هر يک از اصناف است.

(انجمن ملي پزشکان، انجمن ملي مهندسان، انجمن ملي جامعه‌شناسان، انجمن ملي معادن، انجمن ملي اساتيد، انجمن ملي معلمان، انجمن ملي هنرمندان، انجمن ملي کارگران، انجمن ملي دانش‌آموزان، انجمن ملي خانه‌داران، انجمن ملي زنان، انجمن ملي بازنشتگان و... و حتی صنف بیکاران) هر فردي از افراد ملت در يک فرهنگ‌سازي عمومي موظف به احراز يک هويت صنفي متناسب با علم و تجربياتش مي‌گردد.

در اين صورت مشارکت حداکثريدر نظام تصميم‌گيري و اجرايي کشور ايجاد شده و سيستم تصميم‌گيري به سيستم تصميم‌گيري دانايي‌محور تبديل مي‌گردد.

وقتي وزير اقتصاد نماينده انجمن ملي اقتصاددانان کشور باشد، وزير بهداشت نماينده انجمن ملي پزشکان و پيراپزشکان ونهادهاي متکفل امور بهداشتي و بهزيستي باشد و ...، کليه مراکز علمي و دانشگاهي وتحقيقاتي در مسائل عيني و کاربردي جامعه درگير شده و فرآيند توليد علم و نوآوري،فرآيند مشارکت عمومي، ثبات و اعتماد عمومي سمت وسوي واقعي خواهد يافت.

تکمله:

کليه وزراء و مديران عالي و مياني در دولت، پس از موفقيت در دوره کاربردي «مديريت کيفيت» و دوره کاربردي «روش تصميم‌گيري اثربخش»‌که توسط انجمن علمي مديريت کشور تعريف و تاييد صلاحيت مي‌شود، مجازند تا فعاليت اجرايي خود را آغاز نمايند. [1] در نگرش اسلام، كليه آحاد مردم در فرآيند تصميم‌سازي دخالت دارند و هر كدام به‌اندازة تشخيص تخصصي كه دارند در سطح برتري از اين هرم قرار مي‌گيرند و تصميم‌گيريِنهايي پس از ملاحظة تصميم‌سازي‌ها، به‌ عهدة فقيه جامع‌الشرايط يا نمايندگان داراي اختيارِ اوست.

نتایج، آثار و لوازم پذیرش فرضیه:

این مدل، تعارض‌های دموکراسی‌های موجود را که نمی‌توانند در میان نقش مردم و حاکمیت قدرتمندان و ثروتمندان و مدیریت افکار با تبلیغات، راه نجات پیدا کنند، حل می‌کند. 

اگر بخواهیم میان حاکمیت مطلق خداوند (از طریق انبیاء و ائمه و فقهاء جامع‌الشرایط) و امر به مشارکت دادن حداکثری مردم در امر اجتماعی، جمع کنیم باید میان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تفکیک کرده و نحوه تصمیم سازی را به لایه‌های جامعه، سرایت دهیم، آنهم به‌طوری که اصلِ «اعتبار هر رای، تابع میزان آگاهی رای‌دهنده است» رعایت شود.

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:

فلسفه سیاست ، مدل حاکمیت ، مدل مشارکت حداکثری ، نقش مردم در حکومت ، علم دینی

 

 

مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir