ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
سه شنبه 04 آذر 1399
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : معاونت تحقیقات > فهرست محققین موسسه

فهرست محققین موسسه

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست محققین و اساتید موسسه: به ترتیب الفبا 

حجج‌اسلام آقایان:

ردیف   
احمدي مقدم (درس خارج)
شیخ رضا 
 اسمعیلی (درس خارج)
شیخ مجید 
بیاتی (درس خارج)
شیخ ابوالحسن  
حریری (درس خارج)
شیخ رضا 
10 
حسینی (درس خارج)
سید احمد 
12 
دعائی (سطح چهار)
سیدمحمدمحسن 
14 
رفعتي زاده (درس خارج)
سيد حسن 
16 
شفیعیان (درس خارج)
شیخ روح الله 
18 
طوسي (درس خارج)
سيد ابوالفضل 
20 
علوي فرد (درس خارج)
شيخ روح الله 
22 
قادری (سطح سه)
شیخ روح الله 
24 
گلكار (درس خارج)
شيخ محمد حسين 
26 
مقدس(درس خارج)
شیخ مهدی
28 
ميرزايي (سطح سه)
شيخ محمد هادي 
30 
هادی(درس خارج)
شیخ محمدرضا 
32 
واسطی(سطح چهار)
شیخ عبدالحمید 
34 
وکیلی(سطح چهار)
شیخ محمدحسن 
   
 
ردیف   
نام خانوادگی : احمدي  ثانی (درس خارج)
نام : شیخ سعید
 احمدی مقدم (درس خارج)
شیخ محمد علی 
باقرزاده (درس خارج)
شيخ محمد 
جهانشاهي (درس خارج)
شیخ رضا 
حسنی (درس خارج)
سید مصطفی 
11 
خندق آبادی (درس خارج)
مجتبی 
13 
رضايي (سطح چهار)
شيخ روح الله 
15
شريعتي (درس خارج)
سيد جواد 
17 
صادقی (درس خارج)
عبدالله 
19 
عظیمی(درس خارج)
شیخ محمد 
21 
علي آبادي (سطح چهار)
شيخ عبدالامير 
23 
کاظمی مقدم (درس خارج)
شیخ ایمان
25 
گندمی(درس خارج)
سیدعلی اکبر 
27 
میرحسینی(درس خارج)
شیخ محمدحسن 
29 
نخاولي (درس خارج)
شيخ مهدي 
31 
همتیان (سطح سه)
میثم 
33 
واضحی(سطح چهار)
شیخ مهدی 
   
 
 

 

مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir