ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
چهارشنبه 09 مهر 1399
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : معاونت آموزش > گزارش عملکرد معاونت آموزش

گزارش عملکرد معاونت آموزش

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح وظایف معاونت آموزش : 

معاونت آموزش = ساختاری که فرآيند تسهیل در یادگیری، ارتقاء سطح فهم و بازتولید علم را فعال می‌کند. (برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت و اصلاح)

(انتقال به مباحث تفصیلی در مورد هویت آموزش و فرآیندهای آن)

وظایف معاونت آموزش به‌شرح زیر است:

1. هدف‌گذاری متناسب با ماموریت موسسه با تعیین اولویت در اهداف و تعیین شاخص‌ها برای اندازه‌گیری تحقق اهداف

2. تشخیص و رصد مستمر وضعیت موجود (ضعف‌ها، قوت‌ها، تهدیدها و فرصت‌ها)

3. تعیین فرآیندهایی که می‌توانند وضعیت موجود را به طراز شاخص‌های تعیین شده برساند.

4. تعریف مدل‌های عملیاتی برای تحقق فرآيندهای تعیین شده (تعیین ورودی، خروجی، نقطه شروع پردازش، مرکز ثقل پردازش، مراحل پردازش، نقاط بحران در پردازش، نقطه پایان پردازش)

5. هماهنگ‌سازی مدل‌های فوق با مقدورات مغزافزاری، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موسسه در محور زمان و تعیین برنامه زمانبندی شده

6. نظارت و کنترل نسبت به فعال شدن مدل‌های عملیاتی تعریف شده و ارائه بازخود برای اصلاح و ارتقاء 

گزارش عملکرد:

رویکرد فعالیت‌ها در این چند سال: تلاش برای فعال‌سازی کارگاه‌های آموزشی مساله‌محور و تفکرساز‌، تربیت محقق حوزوی طراح سیستم‌های دینی، تربیت مدرس کارگاه‌های نگرشی دیگر

 

 

مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir