ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
چهارشنبه 09 مهر 1399
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : معاونت آموزش > فهرست اساتید موسسه

فهرست اساتید موسسه

بانوان :

سرکار خانم مروج

سرکار خانم مقدسیان

سرکار خانم امروزی

سرکار خانم هویدا

سرکار خانم سیده زاده ثانی

سرکار خانم ثاقب یزدی

سرکار خانم صنعتی

سرکار خانم عباسی

سرکار خانم مکفی

آقایان :

حجه الاسلام  آقای سید محمد محسن دعائی

حجه الاسلام  آقای سید محمد حسین دعائی

حجه الاسلام  آقای ایمان کاظمی مقدم

حجه الاسلام آقای محمد عظیمی

حجه الاسلام  آقای محمد باقرزاده

حجه الاسلام و آقای محمد حسین گلکار

حجه الاسلام  آقای هادی میرزائی نیا

حجه الاسلام  آقای رضا جهانشاهی

حجه الاسلام  آقای رضا حریری

حجه الاسلام  آقای ابوالحسن بیاتی

حجه الاسلام  آقای سید ابوالفضل طوسی

حجه الاسلام  آقای سید جواد شریعتی

حجه الاسلام و آقای رضا احمدی مقدم

حجه الاسلام  آقای محمد حسن میرحسینی

حجه الاسلام آقای سید احمد حسینی

حجه الاسلام  آقای سید حسن رفعتی زاده

حجه الاسلام آقای محمد علی قمصری فر

حجه الاسلام  آقای عبدالامیر عبدالحی

حجه الاسلام  آقای روح الله شفیعیان

حجه الاسلام و آقای عبدالرسول قمصری فر

حجه الاسلام  آقای مجید اسماعیلی

حجه الاسلام  آقای عبدالامیر علی آبادی 

حجه الاسلام سیدرضا گندمی 

حجه الاسلام مهدی مقدس

 حجه الاسلام سیدرضا حسنی


 

 

مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir