ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
سه شنبه 06 آبان 1399
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : محصولات موسسه  > پروژه های تحقیقاتی موسسه > نظام‌نامه تربیتی (جداول و ابزارها)

نظام‌نامه تربیتی - جداول و ابزارها

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: « رویکرد،‌ اهداف و شاخص‌ها در نظام تربیتی » 

مساله بحث: چه مراحل و چه خصوصیاتی در نظام تربیتی باید عملیاتی شوند؟ 

پیش‌فرض:

1. هویت تربیت = تلاش برای ایجاد تمرکز قوای وجودی فرد یا جمع، به هدف تغییر مثبت در فکر، احساس و رفتار هویت 

2. رشد و تعالی = دست‌یابی به ادراک و احساسی از واقعیت‌ها که گسترده‌تر از ادراک و احساس قبل است و سبب تغییر مثبت رفتارهای درونی و بیرونی می‌شود. 

3. این بحث در «پارادایم شبکه‌ای» تفسیر می‌شود. 

فرضیه بحث:

1. محورهای اصلی در چهار محور ارتباطی انسان قرار دارند. (ارتباط با خود، محیط، همنوع، خداوند) 

2. سطوح برنامه در دو سطح حداقلی (شاخص‌های انسان سالم) و حداکثری تدریجی (شاخص‌های انسان رشد یافته و متعالی) تدوین می‌شوند.

3. لایه‌های نیازمند به تربیت در انسان، در سه لایه «فکری، روحی و رفتاری» هستند. 4. بنابر ترکیب سه محور فوق، سازه نظام تربیتی،‌ حداقل از 24 سلول تشکیل می‌شود. (یک ماتریس سه وجهی)

 تبیین بحث:

منطق این برنامه در صفحه «هویت تربیت» ارائه شد و در این قسمت، جداول برنامه‌ای و برخی ابزارهای مورد نیاز برای عملیاتی کردن عرضه می‌شود. 

جدول سازه نظام تربیتی: 

براساس برنامه راهبردی فوق، پیشنهاد می‌شود برنامه به صورت جدول زیر ارائه شود:

سطوح آموزشی

اهداف کلان هر سطح

پایه‌ها

اهداف جزیی هر پایه

روش‌ها و راهکارهای نظری

روش‌ها و راهکارهای

عملی

سطح یک

شناخت مهارت‌زا نسبت به حداقل‌های:

خودکاوی و تحلیل وضعیت

شاخص‌های انسان سالم

چگونگی دست‌یابی به این شاخص‌ها

(کشف، رفع و کنترل رذایل اخلاقی و دست‌یابی به حداقل‌های فضائل)

یک

چگونگی خودکاوی و برنامه‌ریزی برای زندگی

علاوه بر ارائه اطلاعات اولیه لازمِ شناختی، دقیق‌سازی فرآیند محاسبه، توبه و تخلیه صفات رفتاری، باید ارائه شود.

پُر کردن جدول و برنامه محاسبه نفس

انجام توبه با آداب آن

نوشتن ویرایش یک از برنامه زندگی درونی و بیرونی

دو

شاخص‌های انسان سالم

(در محورهای 12گانه)

( به جداول انتهای صفحه مراجعه کنید.)

دقیق‌سازی قابل اندازه‌گیری صفات و خصوصیات انسان سالم

پُر کردن فرم مشاهده میدانی شاخص‌های سلامت در افراد

نوشتن ویرایش دو از برنامه زندگی درونی و بیرونی

سه

چگونگی دست‌یابی به شاخص‌های انسان سالم (1)

(اقتضاءات، شرایط، علل اربع، عوارض تسعه)

بررسی فرآيندهای تحقق این شاخص‌ها

ارائه چک‌لیست الگوریتمی از هر یک از فرآیندها

(همانطور که در فضای کنترل کیفیت محصولات (ISO) انجام می‌شود.

نوشتن ویرایش سه از برنامه زندگی

تعریف شعار ماه و سال

تعریفگروه‌های هم‌افزا

چهار

چگونگی دست‌یابی به شاخص‌های انسان سالم (2)

(موانع و آسیبب‌های حرکت، بازخورد اصلاح و کنترل)

بررسی فرآيندهای پدید آمدن این موانع و آسیب‌ها

ارائه چک‌لیست الگوریتمی برای اصلاح هر یک از آسیب‌ها

نوشتن ویرایش چهار از برنامه زندگی

پنج

هویت‌شناسی اخلاق حرفه‌ای

دست‌یابی به کُدهای اخلاق حرفه‌ای طلبگی و چگونگی تحقق آنها

بررسی فرآيندهای تحقق این کُدهای اخلاقی

ارائه چک‌لیست الگوریتمی از هر یک از فرآیندها

نوشتن ویرایش پنج از برنامه زندگی

تعریف شعار ماه و سال

تعریف گروه‌های هم‌افزا

شش

دست‌یابی به کُدهای اخلاقی در محیط آموزش و پژوهش، کارگروهی، مدیریت، فن‌آوری، ورزش، رسانه

بررسی فرآيندهای تحقق این کُدهای اخلاقی

ارائه چک‌لیست الگوریتمی از هر یک از فرآیندها

نوشتن ویرایش شش از برنامه زندگی

سطح دو 

و سه

شناخت مهارت‌زا نسبت به حداکثرهای:

خودکاوی و تحلیل وضعیت

شاخص‌های انسان متعالی

چگونگی دست‌یابی به این شاخص‌ها

(کشف و کنترل حجاب‌های قلبی و حرکت برای دست‌یابی به حداکثرهای مرحله‌به‌مرحله حقایق قلبی)

هفت

چگونگی خودکاوی پیشرفته برای کشف لایه‌های نهفته و مبهم نفس

(شناخت وضعیت موجود + آسیب‌شناسی)

علاوه بر ارائه اطلاعات اولیه لازمِ شناختی، دقیق‌سازی فرآیند محاسبه، توبه و تخلیه حجاب‌های قلبی، باید ارائه شود.

بازتولید جدول و برنامه محاسبه نفس

انجام توبه جدید با آداب آن

نوشتن ویرایش هفت از برنامه زندگی درونی و بیرونی

 

 

هشت

شاخص‌های انسان متعالی رشدیافته

(در محورهای دوازده‌گانه)

 

دقیق‌سازی قابل اندازه‌گیری صفات و خصوصیات انسان متعالی

پُر کردن فرم شاخص‌های رشدیافتگی در افراد متعالی براساس زندگی‌نامه آنها

نوشتن ویرایش هشت از برنامه زندگی درونی و بیرونی

 

نه

چگونگی دست‌یابی به شاخص‌های انسان متعالی (1)

(اقتضاءات، شرایط، علل اربع، عوارض تسعه)

بررسی فرآيندهای تحقق این شاخص‌ها

ارائه چک‌لیست الگوریتمی از هر یک از فرآیندها

نوشتن ویرایش نه از برنامه زندگی

تعریف شعار ماه و سال

تعریف گروه‌های هم‌افزا

 

 

ده

چگونگی دست‌یابی به شاخص‌های انسان متعالی (2)

(موانع و آسیبب‌های حرکت، بازخورد اصلاح و کنترل)

بررسی فرآيندهای پدید آمدن این موانع و آسیب‌ها

و کیفیت اصلاح

ارائه چک‌لیست الگوریتمی برای اصلاح هر یک از آسیب‌ها

نوشتن ویرایش ده از برنامه زندگی

سطح چهار

تسلط نظری بر نظام اخلاقی و عرفانی اسلام و تحلیل نظام های رقیب

خارج1

شناخت منابع و مکاتب اخلاقی به‌صورت تطبیقی

کتاب مکاتب اخلاقی

 

 

خارج2

تحلیل و بررسی فضای اخلاقی کشور و جهان

نشست‌های تخصصی

 

 

خارج3

شناخت منابع و مکاتب عرفان عملی اسلامی و بررسی تطبیقی آنها

عوالم‌شناسی (اسلام اصغر، ایمان اصغر، اسلام اکبر، ایمان اکبر، اخلاص، ...)

منازل‌شناسی (البدایات، الابواب، المعاملات، الاخلاق، الاصول، ...)

حجاب‌شناسی (حُجب ظاهری، باطنی، قلبی، روحی، سرّی، ذاتی،....)

مکاشفه‌شناسی (کشف، شهود، معاینه، الهام، وحی، کشف علمی، عینی، صوری،‌ سرّی،...)

حال‌ومقام‌شناسی (حیرت، سُکر، ذوق، شوق، وجد، عشق، یقین، فناء، بقاء،‌...)

روش تربیتی اهل عرفان (مبادی، مبانی، مسائل، مراحل، دستورات، ارزیابی‌ها)

خطا و انحراف‌شناسی (کشف‌های غلط یا ناقص، حال‌های غلط یا ناقص، دستورات غلط یا ناقص)

مقایسه اخلاق و عرفان عملی (با تاکید بر کشف مبادی فلسفی و عرفانی در اخلاق، در مباحث نفس، فضائل، سعادت)

 

 

خارج4

تحلیل و بررسی فضای معنوی کشور و جهان

کتاب آفتاب و سایه‌ها، دکتر فعالی

نشست‌های تخصصی با کارشناسان فِرق و ادیان


ابزارهای لازم برای فعال‌سازی برنامه فوق:

نمونه پر شده پیشنهادی از جدول فوق

دریافت قالب برنامه‌ریزی راهبردی برای زندگی

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:

شبکه هستی ، انسان شبکه‌ای ،‌ انسان سالم ، علم دینی ، الگوی پیشرفت و توسعه ، آرمان‌شهر

 

 

مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir