ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
چهارشنبه 05 آذر 1399
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : محصولات موسسه  > پروژه های تحقیقاتی موسسه > سیستم های تمدنی براساس نگرش اسلام > سیستم و مدل فرهنگی اسلام

سیستم و مدل فرهنگی اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: « توصیف ایده طراحی سیستم فرهنگ عمومی با اقتباس از نگرش اسلام » 

مساله بحث: نظام فرهنگی در اسلام چگونه است؟ 

فرضیه بحث: (این بحث، از طرح‌های آتی موسسه است)

1.  اسلام، دارای سیستم فرهنگی است + اسلام، دارای استراتژی برای فرهنگ است + اسلام، دارای استانداردها و پروتکل‌های فرهنگی است.

2. مقصود از سیستم فرهنگی، کلیه فرآیندهای مربوط به «طرز رفتارها» در مقیاس‌های فردی، خانوادگی، شهری، کشوری و بین‌المللی است.

3. «طرز رفتارهای اجتماعی» طور خاص در این سیستم، مورد توجه است.

4. «مهارت تصمیم‌گیری براساس عدل شبکه‌ای = تقوی»، هسته مرکزی سیستم فرهنگی اسلام است. 

5. فرآیندهای فرهنگی، در بستر زیرساختی فرآیندهای حقوقی و قانونی فعال می‌شوند و هم‌چنین، تلطیف‌کننده قوانین و ضامن پایداری آنها هستند.

6. کلیه روایات اخلاقی، مرتبط با سیستم فرهنگی می‌باشند.

7. مستحبات و مکروهات، الزامات فرهنگی هستند.

7. کتاب مستقلی با عنوان «فقه الثقافه» در منظومه فقهی نیاز است که در آن بازخوانی محتوای موجود با زبان فرآیندها و تکمیل با بحث‌های مرتبط با شبکه مسائل فرهنگ انجام شده باشد. 


انتقال به بحث تفصیلی در مورد فرهنگ و مهندسی فرهنگی


مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث: (کلیدواژه‌ها کلیک می‌شوند)

 

 

مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir