ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
چهارشنبه 09 مهر 1399
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : محصولات موسسه  > پروژه های تحقیقاتی موسسه > سیستم های تمدنی براساس نگرش اسلام > سیستم و مدل خانواده اسلام

سیستم و مدل خانواده در اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: « توصیف ایده طراحی سیستم خانواده با اقتباس از نگرش اسلام » 

مساله بحث: نظام خانواده در اسلام چگونه است؟ 

فرضیه بحث: (این بحث، از طرح‌های آتی موسسه است)

1.  اسلام، دارای سیستم خانواده است + اسلام، دارای استراتژی برای خانواده است + اسلام، دارای استانداردها و پروتکل‌های خانواده است.

2. مقصود از سیستم خانواده، کلیه فرآیندهای مربوط به «رابطه میان مرد و زن به عنوان همسر و فرزندان» است به‌گونه‌ای که سبب پایداری رابطه به‌همراه سلامت شود. (سلامت اعم از جسمی و روحی، فردی و جمعی)

3. «مهارت تصمیم‌گیری شبکه‌ای»، هسته مرکزی سیستم خانواده در اسلام است. 

4. فرآیندهای خانواده با فرآیندهای فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای، اجتماعی، اقتصادی رابطه مستقیم دارند.

5. تولید ایزوی خانواده (ISO) ضروری است که براساس آن رتبه‌بندی و امتیازات شهروندی تعریف شود.


6. شاید بتوان نمایی از خانواده مطلوب را به‌صورت زیر ترسیم کرد:

چشم‌انداز:

خانواده مسلمان موفق، مجموعه‌ايي است كه به صورت زير توصيف مي‌شود:

پدر، مادر و فرزنداني كه داراي هدف واحدِ "خداجويي" و آگاه به راهبردها و راهكارهاي حركتِ بهينه به‌سوي اين هدف در 10 محورِ:

 1. تمركزهاي فكري و روحي
 2. انتخاب و تصميم
 3. سلامت
 4. رفتارها
 5. ارتباطات
 6. آموزش و تحقيق
 7. امور مالي
 8. امور شغلي
 9. مديريت زمان
 10. مديريت بحران

بوده و براي حركت داراي برنامه مشخص با زمان‌بندي مشخص و شاخصه‌هاي قابل ارزيابي و مستند به دين مي‌باشند.

افرادي مرتبط با يكديگر به‌طوري كه وابستگي روحي متوازن ميان تمام اعضاءخانواده وجود دارد و مي‌توانند با همديگر براحتي ارتباط روحي و فكري برقرار كنند وكارهاي گروهي انجام دهند.

افرادي مستقل از يكديگر به‌طوري كه مسئوليت‌ها و وظايف هر يك به‌طور جداگانه انجام‌پذير است و مي‌توانند در موقعيت‌هاي لازم به‌تنهايي تصميم‌گيري مفيد شبكه‌اي داشته باشند.

اين خانواده،‌ مجموعه‌اي است كه افرادِ آن مهارت مديريت ذهن و احساس، مديريت زمان، و مهارت  انجام بهينة كار داشته، و توان جسمي‌اي دارند كه مي‌توانند مستقلا فعاليت‌هاي فردي و جمعي خود را ارتقاء مستمر بخشند.

هر يك از افراد خانواده داراييِ‌ كارسازي شده‌اي دارد كه در جهت توليد دائما در گردش و رو به گسترش است؛ الگوي مصرف[1] در اين خانواده،‌ الگوي مصرفِ شبكه‌اي[2]است و حداكثر مشاركت با ديگران در زندگي وجود دارد.

ارتباط با اين خانواده براي ديگران احساس اعتماد، توجه به خدا و معنويت،ارتقاء دانش، گسترش افق ديد و دست‌يابي به ديدهاي كلان و تمايل به تغيير مثبت در زندگي ايجاد مي‌كند.

 اهداف :

هدف مركزي:

لمس و احساس خداوند در درون به‌طوري كه فرد عظمت، علم، قدرت و ابديت بينهايت را احساس كند.

اهداف محوري:

دست‌يابي به چهارده محور زير:

1.      مهارت تمركز فكري و روحي

2.      مهارت نگرش شبكه‌اي و كلان براي تشخيص عدل شبكه‌اي

3.      مهارت تصميم‌گيري و انتخاب احسن و مهارت مديريت احساس

4.      مهارت تنظيم شيوه زندگي براساس پروتكل‌هاي سلامت

5.      مهارت رفتار احسن

6.      مهارت گفتار اثرگذار در جهت تغيير مثبت

7.      مهارت مشاوره و نقد و نقد‌پذيري و كارگروهي

8.      مهارت آموزش فعال با رويكردفراشناخت و ارتقاء خلاقيت و توليد علم

9.      مهارت مديريت مالي با رويكردگردش سرمايه و مصرفِ شبكه‌اي

10.   مهارت ارتقاء بهره‌وري ومديريت كيفيت در كار

11.   مهارت مديريت زمان

12.   مهارت مديريت بحران

13.   نگرش، قانون و فرهنگ خداوند در مجموعه دين

14.   مهارت بندگي و عبوديت و برقراري جريان توحيد در محورهاي فوق

استراتژي‌ها :

استراتژي مركزي:

تخصيص منابع به آموزش كاربرديِ[3]مهارت‌هاي چهارده‌‌گانة زندگيِ شبكه‌اي به‌صورت مستمر   

 استراتژي‌هاي محوري:

 1. انتخاب يا ايجاد فضاي آموزشي و ارتباطيِ منطبق با استراتژي مركزي براي تك تك اعضاي خانواده
 2. تمرين عملي و پياده‌سازي عيني آموزش‌ها در جريان روزمره زندگي
 3. تخصيص زمان و موقعيت براي گفتگوي خانوادگي و جهت‌دهي به گفتگوها در جهت اهداف كلان زندگي
 4. اولويت آموزش و تمرين و تخصيص وقت نسبت به پدر و سپس نسبت به مادر
 5. تنظيم فضاي حسيّ [4] خانه در جهت اهداف كلانِ زندگي
 6. اصلاح و تغيير ورودي‌هاي به سيستم خانواده (ارتباطات روحي، علمي،‌ سمعي، بصري)


[1] اعم از خوراك و پوشاك و وسيله نقليه و دكوراسيون منزل و محل كار و وسايل و ابزار لازم و ...

[2] برآيند حفظ سلامت،‌محيط،‌ رسيدگي به همنوع و برقراري حداكثر ارتباط با خداوند،‌ جهت دهندة مصرف خانواده است.

[3] شاخصه آموزش كاربردي،ايجاد زمينه كشف ارتباط معلومات با صحنة عمل در زندگي است. علم‌آموزي كه بتواندميان معلومات خود و نيازهاي زندگي فردي و جمعي رابطه برقرار كند و از معلومات خودبراي حل مساله يا رفع مشكل يا ارتقاء وضعيت استفاده نمايد داراي سطح فهم كاربردي از سطوح شش‌گانه فهم و ادراك است.

[4] اعم از بصري و سمعي ولمسي و چشائي و بويايي

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث: (کلیدواژه‌ها کلیک می‌شوند)

 

 

مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir