ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
سه شنبه 06 آبان 1399
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : محصولات موسسه  > محصولات صوتی و تصویری موسسه

محصولات صوتی و تصویری


لیست محصولات صوتی - تصویری مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام


کد

عنوان برنامه

استاد

تاریخ اجرا

نوبت تکثیر

قیمت پشت قاب(ریال)

50/1 e-book نگرش سیستمی به دین حجةالاسلام والمسلمین واسطی  1392 اول 40,000
50/2 e-book أسوۀ کامل  حجةالاسلام و المسلمین دعائی
1392 اول 40,000
50/3 e-book راهنمای تدریس، تحقیق و تحصیل حجةالاسلام والمسلمین واسطی
1392 اول 40,000
50/4 e-book مجموعۀ چهل‌جرعه اساتید محترم: واسطی، رضائی، علوی‌فر و شفیعیان 1392  اول 40,000
50/5 e-book رزق حلال حجةالاسلام دعائی 1392 اول 40,000
50/6 e-book نگرشی دیگر گروه محققین 1392 اول 40,000
50/7 e-book کارگاه نگرشی دیگر گروه محققین 1392 اول 40,000
50/8 e-book کاربردی کردن علوم و معارف اسلام گروه محققین 1392 اول 40,000

101

کارگاه آموزشی الگوی توسعه براساس نگرش اسلام

حجةالاسلام والمسلمین واسطی

1387

اول

80,000

102

کارگاه آموزشی تربیت مدرس برای کارگاه­های نگرشی دیگر

حجةالاسلام والمسلمین واسطی

1388

اول

80,000

103

کارگاه آموزشی روش تحقیق شبکه ای

حجةالاسلام والمسلمین واسطی

1387

اول

40,000

104

کارگاه آموزشی روش تدریس اثر بخش

حجةالاسلام والمسلمین واسطی

1388,1390

اول

80,000

105

کارگاه آموزشی روش تحصیل مهارت محور

حجةالاسلام والمسلمین واسطی

88,90,91

اول

130,000

106

کارگاه آموزشی نگرش سیستمی به دین

حجةالاسلام والمسلمین واسطی

1389

اول

40,000

107

کارگاه آموزشی توسعه معرفت

حجةالاسلام والمسلمین واسطی

1389

اول

40,000

108 کارگاه آموزشی روش تفکر  حجةالاسلام والمسلمین واسطی
 1392 اول 40,000

109

کارگاه آموزشی فلسفه و اخلاق

حجةالاسلام والمسلمین واسطی

1380

اول

40,000

110

کارگاه آموزشی تربیت مدرس کارگاه نگرشی دیگر به وقف

حجةالاسلام والمسلمین واسطی

1389

اول

40,000

 111 کارگاه نگرشی دیگر به حجاب
حجةالاسلام والمسلمین واسطی  1392 اول 40,000
112 کارگاه نگرشی دیگر به وهابیت حجةالاسلام والمسلمین واسطی
1392 اول 40,000

113

کارگاه آموزشی مبانی عرفان شیعی

حجةالاسلام والمسلمین واسطی

1390

اول

40,000

114

سلسله جلسات نقد و نظر پیرامون فلسفه و عرفان

حجةالاسلام واسطی و مهدی نصیری

1390

اول

110,000

116

همایش حوزه علمیه، آینده نگری، آینده نگاری

مهندس عقیل ملکی فرو حجج اسلام واسطی، محمدی، عماد 

و بیاتی

1389

اول

110,000

117

سلسله نشست های امام شناسی

حجج اسلام علی رضایی، محمدرضایی، واسطی،نخاولی، وکیلی

1390

اول

130,000

118

سلسله نشست های علمی کلام اسلامی

حجةالاسلام والمسلمین واسطی

1390

اول

40,000

119/1

دوره تربیت محقق(نقشه راه موضوعات و مسائل تمدن ساز)

حجةالاسلام والمسلمین واسطی

1390

اول

40,000

119/2

دوره تربیت محقق(طبقه بندی علوم اسلامی از نظراسلام

 برای تولید نقشه موضوعات مسائل تمدن ساز)

حجةالاسلام والمسلمین واسطی

1390

اول

110,000

119/3

دوره تربیت محقق(نقشه را موضوعات و مسائل تمدن ساز)

حجةالاسلام والمسلمین واسطی

1390

اول

130,000

119/4

دوره تربیت محقق(نقشه نیازهای انسانی)

حجةالاسلام والمسلمین واسطی

1390

اول

40,000

119/5

دوره تربیت محقق(فرآیندتمدن سازی)

حجةالاسلام والمسلمین واسطی

1390

اول

80,000

119/6

دوره تربیت محقق(الگوریتم تعریف)

حجةالاسلام والمسلمین واسطی

1391

اول

110,000

119/7

دوره تربیت محقق(روش طراحی کارگاههای آموزشی)

حجةالاسلام والمسلمین واسطی

1391

اول

40,000

119/8  مسیر و نقشۀ حرکت دورۀ آموزشی طراحی سیستم‌های دینی  حجةالاسلام والمسلمین واسطی
1392  اول 40,000
119/9 هویت شناسی تحقیق  حجةالاسلام والمسلمین واسطی
1392 اول 80,000
119/10  حوزۀ علمیۀ تمدن‌ساز  حجةالاسلام والمسلمین واسطی
1392 اول 40,000
119/11 کنترل جمعیت  حجةالاسلام والمسلمین واسطی
1392 اول 40,000
119/12 هویت شناسی و روش شناسی  حجةالاسلام والمسلمین واسطی
1392 اول 80,000
119/13 تعریف و روشهای تحقیق  حجةالاسلام والمسلمین واسطی
1392 اول 80,000
 119/14 بررسی پارادایم و روشهای فکری  حجةالاسلام والمسلمین واسطی
1392 اول 40,000
 119/15 فرآیند مسأله شناسی و تحلیل مسائل در روش تحقیق  حجةالاسلام والمسلمین واسطی
1392 اول 80,000 
119/16 طراحی سیستم بهداشتی اسلام حجةالاسلام والمسلمین واسطی  1392 اول 40,000
119/17 اتونومی در اسلام حجةالاسلام والمسلمین واسطی  1392 اول 40,000
119/18 طراحی سیستم بهداشتی اسلام  حجةالاسلام والمسلمین واسطی
1392 اول 40,000
 119/19 شبکۀ اهداف دین  حجةالاسلام والمسلمین واسطی
1392 اول 40,000
119/20  سیستم رفاه و تأمین اجتماعی حجةالاسلام والمسلمین واسطی  1392 اول 40,000
119/21 شبکۀ اهداف دین از قرآن  حجةالاسلام والمسلمین واسطی
1392 اول 40,000
119/22 شبکۀ اهداف دین از قرآن  حجةالاسلام والمسلمین واسطی
1392 اول 40,000
119/23 آینده پژوهی  حجةالاسلام والمسلمین واسطی
1392 اول 40,000
 120/1 دورۀ طب اسلامی (طب‌المعصومین)  آیت‌الله سیدحسن ضیائی 1392 اول 200,000 
 120/2 دورۀ طب اسلامی (چهارچوب کلان طب وحیانی) حجةالاسلام و المسلمین شهشهانی 1392 اول
120/3 دورۀ طب اسلامی (تدریس رسالۀ ذهبیه) حجةالاسلام و المسلمین شیخ حسین ناظریان 1392 اول
120/4  دورۀ طب اسلامی (مزاج‌شناسی و شناخت گیاهان داروئی) سید محمد سادات هاشمی 1392 اول
 121 روش تحصیل مهارت محور  حجةالاسلام والمسلمین واسطی
1392  اول 80,000
122 کارگاه آموزشی (آینده پژوهی) مهندس عقیل ملکی فر 1392 اول 40,000
123 کارگاه آموزشی الگوریتم تعریف، روش شناسی، تولید تعاریف موجه دکتر احمدفرامرز قراملکی 1392 اول 40,000

124

دوره آموزشی نجوم

حجةالاسلام والمسلمین غلام‌علی احمدی

1391

اول

80,000

126

مبانی عرفان شیعی بر اساس کتاب 

«گزارش فشرده از مباحث کتاب التمهید»

آیت الله رمضانی

1391

اول

40,000

128

کارگاه آموزشی «الگوریتم ترجمه و اعراب گذاری»

آقایان رحمانی و مودت از موسسه نور قم

1391

اول

40,000

130

پاسخ به شبهات روش شناسی حکمت متعالیه

حجةالاسلام والمسلمین وکیلی

1391

اول

40,000

132

اجرای کارگاههای نگرشی دیگر

حجج اسلام دعائی،واسطی،گلکار،باقرزاده،....

1391

اول

110,000

 133 نشست‌های تخصصی مؤسسه مطالعات راهبردی حجج اسلام: واسطی،وکیلی و ...  1391-92  اول 110,000
143 درس مکاسب حجةالاسلام والمسلمین واسطی  1392 اول 130,000

144

بستۀ فرهنگی حجاب برای ریحانه 2

----------------------

1392

اول

40,000

145 نور مجرّد (بزرگداشت مرحوم علامه آیت‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی (قدس‌سره))  حجج اسلام: واسطی، زمانی، وکیلی، رضائی وسعیدیان
 1392  اول 40,000
 

 

مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir