ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
يکشنبه 04 آبان 1399
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : محصولات موسسه  > بسته های تبلیغی > بسته تبلیغی حلقه های معرفت هفتگی

عناوین موضوعات پیشنهادی برای جلسات ماهیانه و حلقه‌های معرفت هفتگی

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: « عناوین و موضوعات راهبردی، برای حلقه‌های معرفت » 

مساله بحث: افق‌های دید مورد نیاز، نیازهای مطالعاتی و تحقیقاتی در مقیاس تمدن اسلامی برای طلاب و فرهیختگان جامعه کدامند؟ 

فرضیه بحث:

عناوین زیر به‌عنوان الگویی برای رصد اطلاعات ، مطالعات و گفتگوها پیشنهاد می‌گردند: (کلیه موارد کلیک می‌شوند)

1.      پارادایم شبکه‌ای (بسته مبانی نظری برای هرگونه نظریه‌پردازی دینی)

2.      مدل نظریه‌پردازی و تولید علم

3.      رویکردهای تحقیقاتی و رویکرد شبکه‌ای (مباحثی در فلسفه علم و روش‌شناسی)

4.      روش تحقیق مدل‌سازانه (ابزار تولید مدل‌های دینی)

5.      روش تفکرشبکه‌ای (ابزار روش تحقیقی)

6.      حکمت وعرفان تمدن‌ساز

7.      چهارگانةحکمت صدرایی، عرفان شیعی، اخلاق مَلِکی، فقه جواهری

8.      هستی شبکه‌ای(مبنای هستی‌شناسانه اسلام)

9.      انسان شبکه‌ای(مبنای انسان‌شناسانه اسلام)

10.   بسته معرفت‌شناسانه مبتنی بر دیدگاه حکماء اسلام

11.   علم شبکه‌ای(مبنای علم‌شناسانه اسلام)

12.   عدل شبکه‌ای(مبنای ارزش‌شناسانه اسلام)

13.   تمدن شبکه‌ای(نقشه تمدنی، فرآیندهای تمدنی، شاخص مرکزی تعالی تمدنی)

14.   فلسفه‌های مضاف (ابزار تمدن‌سازی – با تاکید بر چگونگی تولید فلسفه‌های مضاف)

15.   بسته فلسفه‌های مضاف با رویکرد کاربردی (فلسفه اخلاق، حقوق، سیاست، ...)

16.   آینده‌پژوهی در اسلام

17.   آرمان‌شهراسلام (چیستی و چگونگی)

18.   مدل علم دینی(استنباط فرآیندی) + بررسی تطبیقی مدل‌های ارائه شده

19.   نقد دیدگاه آیت‌الله جوادی در مورد علم دینی

20.   دین سیستمی(مبنای دین‌شناسانه1)

21.   دین راهبردی(مبنای دین‌شناسانه2)

22.   منطق فهم دین و الگوریتم اجتهاد

23.   اجتهاد سیستمی

24.   شبکه مبانی اجتهادی در عملیات استنباط

25.   حوزه تمدن‌ساز(چیستی و چرایی)

27.   فقه تمدنی(مبنای فقاهتی تمدن‌سازی اسلامی)

28.   ابواب فقه تمدنی

29.   ایده بازتعریف باب‌بندی جوامع حدیثی (با رویکرد تمدنی)

30.   برنامه تحول در حوزه‌ها (چگونگی حوزه تمدنی)

31.   روش تحصیل اثربخش در حوزه‌ها

32.   روش تدریس اثربخش در حوزه‌ها (مدل آموزش پنج بُعدی)

33.   مدل برنامه‌ریزی راهبردی و لایه‌های برنامه‌ای در تدوین اسناد بالادستی

34.   فرمول کارآمدی

35.   نقشه اسماءالله و معادل‌سازی تمدنی

36.   شاخص مرکزیِ«توحید» (چیستی و چگونگی تحقق)

37.   شاخص‌های عملیاتی «عبودیت» و «تقوی»

38.   عرفان شیعی فقاهتی

39.   بازتعریف وحدت وجود براساس عرفان شیعی

40.   مکتب عرفانی معرفت‌نفسی

41.   توحیداجتماعی تمدنی

42.   مدل موضوع‌شناسی فقهی در مقیاس تمدنی

43.   نقشه عرصه‌های پیشرفت و توسعه

44.   مدل حقوق بشر با اقتباس از نگرش اسلام

45.   شبکه مسائل فرهنگ

46.   نقطه شروع مهندسی فرهنگی

47.   مدل مدیریت فرهنگی

48.   عناصر ده‌گانه فرهنگ

49.   سبک زندگی(چگونگی تولید)

50.   مدل طبقه‌بندی علوم با اقتباس از نگرش اسلام

51.   علوم انسانی اسلامی (مدل معرفتی و مدل عملیاتی)

52.   درسنامه شبکه مسائل علوم انسانی برای حوزه‌ها

53.   شاخص‌های انسان سالم (بررسی تطبیقی دیدگاه‌های روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه با دیدگاهاسلام)

54.   مدل‌ نیازهای انسان (بررسی تطبیقی دیدگاه‌های روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه با دیدگاه اسلام)

55.   مدل آزادی با اقتباس از نگرش اسلام

56.   معنای زندگی(بررسی تطبیقی دیدگاه‌های روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه با دیدگاه اسلام)

57.   الگوی اسلامی پیشرفت (نقشه عملیاتی و محتوای مفهومی و برنامه‌ای)

58.   برنامه ونتایج دوره تربیت محقق طراح سیستم‌های دینی

59.   شاخص‌های محقق تمدن‌ساز

60.   تبلیغ تمدن‌ساز

61.   برنامه،نتایج و فرآیند کارگاه‌های نگرشی دیگر (نگرش سیستمی به مفاهیم اصلی دین)

62.   تک‌تک عناوین کارگاه‌های نگرشی دیگر (نگرشی دیگر به زیارت، مهدویت، حجاب، ...)

63.   حوزه بیست سال آینده

64.   پروتکل تحصیلی فقه کاربردی، اصول کاربردی و فلسفه کاربردی در سطوح عالی (کاربرد برای فرآیندسازی در مقیاس تمدنی)

65.   ایدة بسته کنترل کیفیت با اقتباس از نگرش اسلام

66.   مدل تصمیم‌سازی شبکه‌ای

67.   مدل رسانه اثربخش (مدل سه فرآیندی)

68.   فرآیند منضبط‌کردن و دقیق‌سازی عرف در استنباطات فقهی

69.   راهبرداخلاق پزشکی با اقتباس از نگرش اسلام (با بررسی تطبیقی)

70.   ضرورت حیاتی و چگونگی رویکردهای تطبیقی در مطالعات دینی

71.   مدل سطوح فهم و ادراک (و تاثیر آنها در آموزش و تحقیق)

72.   شاخص‌های ده‌گانه خلاقیت با اقتباس از نگرش اسلام (با بررسی تطبیقی)

73.   زیرساخت‌های مدل تامین اجتماعی با اقتباس از نگرش اسلام (با بررسی تطبیقی)

74.   فرآیند تولیدشاخص‌ها برای مدل‌سازی دینی

75.   مدل توسعه معرفت (برنامه‌ریزی استراتژیک برای زندگی فردی)

76.   فرمولاسیون نوشابه رضوی

77.   چرخه ازدانه تا خانه در نان (با اقتباس از نگرش اسلام)

78.   برنامه راهبردی حکمت و عرفان برای بیست سال آینده

79.   نقاط تکمیل محتوای علم اصول فقه برای تولید تمدنی

80.   ایده توضیح المسائل تمدنی

81.   سیستم بهداشتی اسلام

82.   پروتکل خانواده موفق با اقتباس از نگرش اسلام (ایزوی خانواده)

83.   مهارت‌های زندگی با اقتباس از نگرش اسلام

84.   امربمعروف و نهی‌از منکر = سیستم کنترل کیفیت اجتماعی

85.   حجاب و مدیریت احساس

86.   ضرورت زبان‌شناسی برای طلاب حوزه

87.   ترجمه بلاغی(چیستی چرایی و چگونگی)

88.   ضرورت الگوریتم‌سازی و رویکردالگوریتمی در تحقیقات دینی

89.   تفاوت روشی اخلاق و عرفان در تربیت

90.   حوزه مهارت‌محور(شاخص‌های ارزیابی مهارتی در حوزه‌ها)

91.   مدل توسعه مهارت‌محور

92.   مدل نیازمحوردر کتب معارف دانشگاه‌ها (با رویکرد موضوع‌شناسانه و سیستمی در مقیاس تمدنی)

93.   کدهای اخلاق حرفه‌ای با اقتباس از نگرش اسلام

94.   هویت کانون تفکر و چگونگی فعال‌سازی و رشد آن

95.   کاربردمنطق فازی در تحلیل گزاره‌های دین (با پیاده‌سازی بر مفهوم تقوی)

96.   مدل آموزش اخلاق در حوزه‌ها

97.   جوان مسلمان و معیارهای تصمیم‌گیری در دنیای معاصر (دین‌داری در دنیای معاصر)

98.   مدل مشارکت حداکثری در تصمیم‌سازی حکومتی (مدل دموکراسی اصناف)

99.   مدل آمایش سرزمین با اقتباس از نگرش اسلام

101.نظریه «روح معنا» نقطه عزیمت برای فرآیندسازی درمقیاس تمدنی

102.شبکه علوم حوزوی با رویکرد تمدنی و مهارتی

103.ایده شکل‌گیری قطب علمی «علم دینی»

104.ایده شکل‌گیری قطب علمی «عرفان شیعی»

105.روش‌شناسی اصولیین در تحلیل مسائل و موضوعات

106.روش‌شناسی استنباط فقهاء (بررسی تطبیقی)

107.روش تحقیق مبتنی بر فلسفه (چگونگی انتزاع روش‌شناسی از فلسفه)

108.الگوریتم تولید تعریف در منطق (رویکرد تولید تعاریف سیستمی)

109.برنامه تکمیل علم منطق با مباحث روش‌شناسی و مدل‌سازی

110.چگونگی جمع دلالی در رویکرد سیستمی به گزاره‌های دین

111.مقبوله عمربن حنظله یا مدل تصمیم‌سازی و مدیریت بحران‌های معرفتی

112.ولایت فقیه = مدل حکومت اسلام (با تبیین سازه‌های حاکمیتی)

113.ولایت فقیه در دیدگاه علامه آیت‌الله حسینی طهرانی قدس‌سره

114.منظومه فکری علامه آیت‌الله حسینی طهرانی قدس‌سره

116.روش تربیتی علامه آیت‌الله حسینی طهرانی قدس‌سره

117.سبک زندگی زن مسلمان

118.ضرورت اتحاد تقویم و تاریخ، پرچم و پول و مرزهادر جهان اسلام

119.نقشه ظهور (رویکرد سیستمی به حوادث قبل از ظهور)

120.چگونگی انتظار فعال در عصر غیبت

121.قرآن‌شناسی از دید یک کتاب‌شناس

122.مدلی برای احیاء نسخ خطی

123.ترجمه بلاغی و تفسیری نماز و تاثیر آن در حضورقلب

124.چگونگی تحلیل ادبی آیات قرآن برای تولید سناریوهای تصویری

125.اهمیت کتاب «النفحات الرحمانیه» بانو امین اصفهانی(بحث شهودهای عرفانی)

126.روش الگوریتمی تحلیل و تفسیر آیات و روایات

127.حج و عمره اثربخش (برنامه و فرآیندهای معرفتی وعملیاتی سفر حج و عمره) + زیارت فعال

128.منطق امام حسین علیه‌السلام (تحلیل شبکه‌ای)

129.نقد نظریه اندیشه مدون آیت‌الله هادوی (نیازمندی‌های تکمیلی نظریه)

130.بازتعریف مکاسب محرمه شیخ انصاری با رویکرد تمدنی

131.بسته فشرده الله‌شناسی،‌ امام‌شناسی، معادشناسی،قرآن‌شناسی، ولایت‌فقیه‌شناسی، عرفان‌شناسی (از دیدگاه علامه طهرانی قدس‌سره)

132.گزارش از پنج هزار صفحه مکتوبات خطی علامه طهرانی قدس‌سره

133.برنامه رشته تخصصی ادبیات عرب در حوزه (برای سطح سه و چهار)

134.برنامه رشته تخصصی کلام اسلامی (سطح سه)

135.پروتکل تحصیلی درس خارج

136.برنامه رشته حکمت و عرفان شیعی (برای سطح سه وچهار)

137.بازخوانی هویت فلسفه و عرفان (فلسفة فلسفه وفلسفة عرفان)

138.روش‌شناسی فلسفه و عرفان (با تاکید بر کشف پارادایم‌هاو رویکردها و کشف الگوریتم‌های فکری)

139.توصیف و تبیین شاخص‌های فلسفه و عرفان مطلوب

140.استخراج و طراحی سیستم هستی‌شناسانه اسلام (هرم هستی، نقطه مختصات انسان، معادلات حرکت انسان در شبکه هستی)

141.ایده جدول‌های تطبیقی میان قرائت‌های مختلف فلسفی عرفانی در اسلام و در جهان (به هدف ایجاد توانایی فضای تحقیق و قضاوت عند البلوغ)

142.ارائه محتوایی سایت موسسه مطالعات راهبردی علوم ومعارف اسلام (که به‌صورت دو واحد آموزشی طراحی شده است)

تقریبا در کلیه موارد فوق می‌توانید مطالبی راهبردی را در صفحات داخلی سایت بیابید.

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:

دین‌شناسی ، تمدن اسلام ، علم دینی ، سیرمطالعاتی ، حلقه‌های معرفت ، الگوی رصد اطلاعات

 

 

مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir