ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
سه شنبه 06 آبان 1399
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : محصولات موسسه  > بسته های آموزشی موسسه > معرفی کارگاه های آموزشی نگرشی دیگر

کارگاه‌های چهل‌گانه نگرشی دیگر


 


کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به هویّت دین

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به آینده‌پژوهی 

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به موفقیّت

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به نماز به زبان ساده

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به تصمیم‌گیریلیست کارگاه‌های قابل اجرا توسط مؤسسۀ مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

 

ردیف

عنوان کارگاه

مدت زمان اجرای کارگاه

1

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به امر به معروف و نهی از منکر

3:30 ساعت

2

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به تمدن

3:30 ساعت

3

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به جمعیت

3:30 ساعت

4

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به حج

3:30 ساعت

5

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به حجاب

3:30 ساعت

6

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به حجاب به زبان ساده

3:30 ساعت

7

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به دین

3:30 ساعت

8

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به رزق حلال

3:30 ساعت

9

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به رزق حلال به زبان ساده

3:30 ساعت

10

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به زیارت

3:30 ساعت

11

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به قرآن

3:30 ساعت

12

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به مصیبت و بلاء

3:30 ساعت

13

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به مهدویت

3:30 ساعت

14

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به نماز

3:30 ساعت

15

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به وقف

3:30 ساعت

16

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به ولایت فقیه

3:30 ساعت

17

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به وهابیت

3:30 ساعت

18 کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به آینده‌پژوهی

 
19 کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به موفقیّت

 
20 کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به نماز به زبان ساده

 
21 کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به تصمیم‌گیری و انتخاب

 

 


 

 

مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir