ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
چهارشنبه 05 آذر 1399
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام > تعریف و توصیف مفاهیم زیربنایی و کلیدی

فهرست مفاهیم کلیدی سایت (120 مفهوم )
  

مفهوم کلیدی

تعریف و توصیف

ابدیت خروج از بُعد زمان و مکان و تغییرات کاهشی ، و حرکت به سمت افزایش به‌صورت نامحدود .
 این مفهوم، فارغ اصلی میان دیدگاه الهی و دیدگاه الحادی است و لازمه معقول بودن آن، بی‌نهایت بودن وجودی در هستی است.(توضیحات بیشتر....)

ابواب فقه طبقه بندی و دسته‌بندی روایات و احکام در  شکل‌های مختلف براساس نوع رابطه میان احکام (جهت خاص تقسیم)
مثلا باب طهارت،‌صلاه، زکات، حج، جهاد، تجارت، دیات و ...
بیش از شش نوع دسته‌بندی در ابواب فقه مطرح است و دسته‌بندی جدیدی تحت عنوان مدل ابواب فقه در مقیاس تمدنی مطرح شده است
 (توضیحات بیشتر....)

اجتهاد و الگوریتم آن و منطق فهم دین اجتهاد روش تحقیقی است که برای کشف نظر خداوند به کار می‌رود و اغلب در فضای متن و کشف مراد متن اِعمال می‌شود (قواعد قانون فهمی) و در صورت نبود متن، روش موجه برای تشخیص نظر خداوند نسبت به موضع عملی را محاسبه می‌کند (قواعد قانون گذاری متنی بر اهداف و قواعد کلان)
اجتهاد دارای مراحل قدم‌به قدم از دریافت مساله تا رسیدن به پاسخ است و در علم اصول فقه، برای مستندسازی این مراحل استدلال می‌شود. (توضیحات بیشتر....)

احساس حضور خدا و خداافزا تمام تلاش ادیان الهی برای اتصال قلب و دل انسان به خداوند است و فلسفه خلقت انسان، خدایابی اوست؛ قلب و دل، تصور نمی‌کنند بلکه احساس می‌کنند و این احساس علم حضوری آنهاست.
خداوند بی نهایت است لذا حرکت به سوی احساس وجود و حضور خداوند حرکتی رو به بی‌نهایت است و قابلیت دارد تا ابد افزایش یابد.
خداافزایی یعنی افزایش مستمر احساس حضور عظمت و علم و اراده بی نهایت الهی در قلب و دل. (توضیحات بیشتر....)

اخلاق و اخلاق کاربردی و اخلاق حرفه‌ای مقصود از اخلاق، مجموعه قواعد شایستگی‌ها و ناشایستگی‌های رفتاری است (خوب و بد، حسن و قبح، هم در افکار هم در احوال و هم در رفتار)
در حیطه علم اخلاق، هم از مبانی اخلاق و منشاء پیدایش خوب و بد بحث می‌شود و هم از تعیین مصادیق خوب و بد در حوزه‌های مختلف زندگی که به اخلاق کاربردی نام گذاری شده است مانند اخلاق پزشکی، اخلاق هنر، اخلاق تجارت، اخلاق آموزش، اخلاق مدیریت و ....
اگر در حیطه اخلاق کاربردی، به طور خاص به یک بررسی فرآیندهای اخلاقی در یک سازمان پرداخته شود و جزئیات آن مورد بحث قرار گیرد اخلاق حرفه‌ای شکل می‌گیرد. (توضیحات بیشتر....)

 اخلاق مَلِکی مقصود از این اصطلاح، اشاره به قواعد اخلاقی‌ای است که رویکرد عرفانی دارد و در کتاب‌های مرحوم آیت‌الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی قدس سره متجلی است؛ کتاب‌ اسرارالصلوه، المراقبات، لقاءالله (توضیحات بیشتر...)

ادراک  ادراک= حسی وجدانی که حضور وجودی غیر از خود را در خود می‌یابد اعم از اینکه این وجود دوم، وجود ذهنی باشد یا وجود حقیقی (ادراک حصولی یا ادراک حضوری) (توضیحات بیشتر....)

ارزش میزان تاثیر یک پدیده در رسیدن به اهداف (توضیحات بیشتر...)
استاندارد و استانداردسازی و کنترل کیفیت استاندارد = شاخص‌های لازم برای دست یابی به کیفیتی که مورد نیاز مصرف‌کننده است .
کنترل کیفیت = تعیین فرآیندهای لازم برای دست‌یابی به شاخص‌های استاندارد (توضیحات بیشتر....)

استراتژی، راهبرد و نگرش استراتژیک و نبرد استراتژیک و استراتژی کلان استراتژی= تعیین موقعیت و فرآیند بهینه برای تحقق اهداف در محیط رقابت
نگرش استراتژیک = مهارت در دید کلان و چهارچوب‌ها و قواعد نهفته و رصد محیط رقابت و مهارت در محاسبه انواع احتمالات برای فرآیندهایی که شما را به هدف می‌رساند و تشخیص فرآیند بهینه
نبرد استراتژیک = تلاش برای کشف و اِعمال استراتژی برتر در محیط رقابت استراتژی‌ها
استراتژی کلان = فرآیندهای بهینه‌ای که منجر به ساختارسازی بهینه می‌شوند؛ استراتژی‌ها سطوح مختلفی دارند و هر کدام برای فرآیندی مافوق خود استراتژی خُرد و برای هدفی مادون خود استراتژی کلان هستند.(توضیحات بیشتر....)

اسلام ، نگرش، قانون و فرهنگ اسلام و اسلام‌شناس مقصود از اسلام، مجموعه نظام فکری،‌قانونی و فرهنگی است که به‌واسطه قرآن و پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله و اهل‌بیت معصومین علیهم‌السلام از جانب خداوند ارائه شده است.
مقصود از نگرش اسلام، نظام فکری معرفتی اسلام است که بیانگر توصیف‌های دین از پدیده‌هاست. (علم فلسفه، عرفان و کلام اسلامی)

مقصود از قانون اسلام، نظام حقوقی اسلام است که بیانگر باید و نبایدها در روابط چهارگانه انسان با خدا، خود، محیط و همنوع تبیین شده است . (علم فقه)
مقصود از فرهنگ اسلام،‌ نظام اخلاقی اسلام است که بیانگر خوب‌ها و بدها در روابط چهارگانه انسان است. (علم اخلاق)
اسلام‌شناس کسی است که نظر خداوند در مورد هر موضوع و مساله‌ای را بتواند از منابع معتبر با روش موجه استخراج کند و تبیین نماید. (توضیحات بیشتر....)

اسماء و صفات الهی وجود خداوند ظهور و بروز و آثاری مانند علم و قدرت و زیبایی و رحمت و عظمت و بخشش و ...دارد، این ظهور و بروزها صفات خداوند هستند
 و هنگامی که خداوند در مقام ظهور و بروز هر یک از این صفات قرار می‌‌گیرد اسماء الهی مانند عالم، قادر، جمیل،‌ رحیم، عظیم، غفور و .... پدید می‌آیند. (توضیحات بیشتر....)

امامت ، ولایت ، عصمت  ولایت = رسیدن روح انسان به رتبه‌ای از وجود که از ادراک و توجه به خود و شؤون خود عبور کرده و جز وجود خداوند و اراده و علم او را نمی‌یابد و خود را نیز تجلی و ظهوری از آن وجود بی‌نهایت می‌بیند ( بقاء بعد از فناء) و هیچ فاصله ادراکی میان او و خداوند وجود ندارد.
چنین انسانی به سبب اینکه از خودیت و جزئیت عبور کرده و به وجود بی‌نهایت و کلیت پیوسته است، دارای عصمت است و اراده‌ای جز اراده الهی در وجود او جریان ندارد و لذا می‌تواند راهبر انسان‌ها به‌سوی لقاء الله و اتصال قلب و روح آنها به خداوند باشد.
امام معصوم = انسان کاملی که به مقام ولایت رسیده است و ظهور جامع اسماء و صفات الهی شده است.
فرق اولیاء کامل الهی با معصومین در جامعیت ظهور در معصومین است؛ لذا تمام اولیاء غیرامام،‌ تحت تجلی قلب امام قرار دارند و از مجرای قلب او حقایق را مشاهده می‌کنند. (توضیحات بیشتر....)

امربه معروف و نهی‌ازمنکر سیستم کنترل کیفیت اجتماعی اسلام، امربمعروف و نهی‌ازمنکر است. معروف‌ها و منکرها،‌شاخص‌های استاندارد زندگی هستند و عملیات امربمعروف و نهی از منکر، تلاش برای اصلاح فرآیندهای جاری و ارتقاء آن به فرآیندهای بهینه است. (توضیحات بیشتر....)
 
انتظار و انتظار موعود انتظار = حالت روحی روانی که پس از ترکیب چهار مولفه ایجاد می شود:
تشخیص موقعیت بهتر ، احساس ناخوشایند از موقعیت جاری، 
 تشخیص امکان دسترسی به موقعیت بهتر ، تلاش برای حرکت به‌سمت موقعیت بهتر،‌ تشخیص وجود موانع تاخیراندازنده برای دست یابی به موقعیت بهتر.
انتظار موعود = تشخیص اینکه باید به زندگی‌ای غیر از وضع جاری برسیم و این تغییر نیازمند تغییرات جهانی و کلان و فراگیر در مردم است و ایجاد این تغییرات زمان‌بر است و تلاش ما برای ایجاد تغییرات لازم و زمینه‌ساز ست ولی کافی نیست و نیرویی برتر از انسان های عادی باید این امر را مدیریت کند. (توضیحات بیشتر....)

NGO و موسسه مردم‌ نهاد NGO یعنی سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی که نه وابسته به دولت است و نه اثری از حاکمیت درون آن پیدا می‏شود. نه بودجه ‏ای از دولت به صورت رسمی می‏گیرد ولی دارای اساسنامه مدون است و تشکیلاتش از قبل ثبت شده است.
یکی از مهمترین خصوصیات NGO داوطلبانه بودن آن است که با توجه به نیاز جامعه ایجاد می‏شود. چند نفر دور هم جمع می‏شوند و به این نتیجه می‏رسند که به طور مثال با مصرف یا پخش مواد مخدر به صورت داوطلبانه و خودجوش مبارزه کنند.
سودآوری شخصی در NGO معنا ندارد هر گونه منافع احتمالی باید برای گسترش خودش مصرف شود.
سازمان غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی و داوطلبانه
NGO= Non Governmental Organization (توضیحات بیشتر....)
 
انسان کامل  انسان کامل = انسانی که به مقام ولایت (بقاء بعد الفناء) رسیده است و اسفار اربعه او طی شده است
سفرهای چهارگانه کمالیه یعنی:
عبور از کثرات خلقی و اتصال به وحدت مطلق،
عبور از کثرات اسماء و صفات الهی و اتصال به ذات،
عبور از فناء در وحدت و حرکت به سمت ادراک کثرات اسماء و صفاتی از دریچه وحدت،
عبور از ادراک کثرات اسمائی و حرکت به سمت ادراک کثرات خلقی از دریچه وحدت
انسان کامل = قلبی که تمام خلقت را متصلا به خالق و در حال تنازل و تجلی از او مشاهده می کند. (توضیحات بیشتر....)

اولویت‌گذاری تعین ضریب تاثیر هر کدام از مولفه‌ها، در رسیدن به هدف در مقطع و موقعیت مشخصی
 
آرمان‌شهر آرمان شهر یا اتوپیا یا مدینه فاضله، توصیفی تفصیلی با جزئیات از زندگی آرمانی و بهینه بشر در مقیاس جمعی است
توصیف کلان از موقعیت جغرافیایی محل زندگی، توصیف سازه‌ها و معماری ساختمان‌ها، توصیف کالبد شهری، توصیف راه‌ها و ارتباطات، توصیف سیستم‌های کلان سیاسی اقتصادی فرهنگی، توصیف سیستم‌های رسانه‌ای، امنیتی، غذایی، قضایی، هنری، ....، توصیف مناطق و نهادها و سازمان‌ها، توصیف فرآیندها در هر یک از سیستم‌های جاری زندگی، توصیف روابط انسانی، توصیف احساس افراد از موقعیت‌ها و ...
آرمانشهر افلاطون، فارابی، ابن‌خلدون، تامس مور، اسکینر، اتین کابه و ...نمونه‌هایی از ایده‌های بشری برای تحقق تمدن برتر هستند. (توضیحات بیشتر....)

آگاهی جامع مقصود از آگاهی جامع که نهایت سیر انسان قرار داده شده است،‌اتصال به علم و اراده بی‌نهایت الهی است به‌گونه ای که هر آنچه را اراده کرد بداند و هر آنچه را اراده کرد بشود.
 (آگاهی حضوری به کل هستی و مشاهده کل هستی در قلب و دل) (توضیحات بیشتر....)

آمایش سرزمین آمای یعنی آراینده و آمایش اسم مصدر آمای، است به معنی جای دادن با نظم وترتیب؛ آمایش سرزمین چنین تعریف شده است: تخصیص جمعیت و فعالیت به نواحی گوناگون سرزمین (که به عنوان هدف اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عنوان شده است).
تنظیم رابطه بین انسان ، سرزمین و فعالیتهای انسان در سرزمین، به منظور بهره برداری بهینه و پایدار از جمیع امكانات در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع. (توضیحات بیشتر....)
 
آموزش ، تدریس ، آموزش پژوهش‌محور و تدریس کارگاهی آموزش = فرآیند یاددهی یادگیری
هسته مرکزی آموزش «یادگیری» است و یادگیری یعنی دست‌یابی به اطلاعات لازم در مورد یک پدیده یا مساله به‌طوری که بتوان در عمل از آن استفاده کرد؛ این امر نیازمند کشف روابط و آثار پدیده‌هاست و با حافظه‌محوری حاصل نمی‌شود و یادگیرنده نمی‌تواند اطلاعات درس را در موارد مشابه به‌کاربرد
وظیفه مدرس، زمینه سازی و تسهیل فرآیند یادگیری است که در حقیقت فعال‌سازی تفکر یادگیرنده است
آموزش‌پژوهش‌محور = تدوین فرآیند یادگیری براساس حل مساله واقعی و تفکر برای کشف راه‌حل و بررسی تطبیقی با راه‌حل‌هایی که قبلا ارائه شده است.
 تدریس کارگاهی = تنظیم فعالیت یادگیری براساس آموزش پژوهش محور به‌طوری که نتایج علمی مورد نظر توسط شرکت‌کننده در کارگاه تولید شود نه اینکه توسط مدرس به او انتقال داده شود. (توضیحات بیشتر....)

آموزه آموزه، از جهت لغوی، حاصل مصدر آموختن است به معنی درس، و در اصطلاح، به معنی تعالیم است. آموزه‌های اسلام یعنی تعالیم اسلام هم از جهت فکری، هم قانونی و هم فرهنگی.
 
آینده‌پژوهی و روند، روندیابی و روندسازی آینده‌پژوهی، مجموعه قواعد و فرآیندهایی است که برای تشخیص آینده و تاثیرگذاری بر آن استفاده می‌شود. 
 در آینده‌پژوهی تشخیص روندها و پیشران‌ها و علائم تغییر و اقدامات، فرآیندهای اصلی می‌باشند
روند یعنی نتایج سلسله علت و معلولی در پدیده‌ها، و روندیابی یعنی تشخیص و تحلیل سلسله علل و معلول‌ها برای پیش‌بینی نتایج و آثاری که هنوز محقق نشده‌اند.
روندسازی یعنی تعیین علل و معلول‌هایی که برای رسیدن به هدف مورد نظر لازم است تا در آینده به‌وجود بیایند. (توضیحات بیشتر....)

برنامه آموزش حوزه مجموعه اهداف، عناصر و فرآیندهای یاددهی یادگیری (اعم از کمیت و کیفیت متن درسی، روش آموزش استاد، ترتیب متون،‌ شیوه ارزیابی) که برای تربیت دین‌شناس و اسلام شناس تدوین می‌گردد.
(توضیحات بیشتر....)

برنامه زندگی مجموعه باورها، ارزش‌ها، اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و اقداماتی که در کلان زندگی و در مقاطع بزرگ و کوچک زمانی تدوین می‌شود. (توضیحات بیشتر....)
 
برنامه فرهنگی و مهندسی فرهنگی مجموعه اهداف، راهبردها، فرآیندها، سیاست‌ها و اقداماتی که در رابطه با جهت‌دهی به طرز رفتارهای جمعی صورت می‌پذیرد (اعم از جهت‌دهی به باورها و ارزش‌ها برای دست‌یابی به خروجی رفتاری مناسب، یا جهت‌دهی به گروه‌های مرجع یا ایجاد تغییرات در هنجارها یا جهت دهی به فضاها و نمادها و آیین‌ها و ...) (توضیحات بیشتر....)
 
بسته‌های آموزشی مجموعه‌ای شامل:
شناسنامه و مشخصات اجرایی کارگاه آموزشی،
 فعالیت‌های شماره‌دار در طول کارگاه (که به‌صورت مساله‌محور به شرکت‌کننده داده می‌شود)،
بازخوردهای هر فعالیت،
برخی منابع مطالعاتی انتخاب شده برای تطبیق و تکمیل اطلاعات،
برگه ارزیابی پایانی کارگاه و شاخص‌های ارزیابی
منابعی برای مطالعه بیشتر (توضیحات بیشتر....)

بسته‌های برنامه‌ای مجموعه اهداف، راهبردها، فرآیندها، سیاست‌ها و اقداماتی که در مورد یک موضوع یا مساله باید در عمل تحقق پیدا کند، به همراه تعیین اولویت‌ها و چک‌لیست اجرایی(در مقیاس کلان و خرد) (توضیحات بیشتر....)

بی‌نهایت بی‌نهایت در مفهوم ذهنی = ندیدن هر گونه محدودیت (اعم از زمانی، مکانی، کمی، کیفی، جهتی، ارتباطی، اثرگذاری، صوری،‌...)
بی‌نهایت در عالم وجود = وجودی که هیچگونه حدّ و قیدی ندارد چه در ذهن و چه در خارج از هیچ جهتی.
چنین وجودی جز یک وجود قابل تصور نیست (بی‌نهایت، دو تا نمی‌شود)

پارادایم و پارادایم‌های سه‌گانه علوم انسانی پارادایم = مبانی معرفتی و روشی یک دستگاه فکری
در علوم انسانی، سه پارادایم عمده رایج است: پارادایم تجربی (اثبات‌گرا)، پارادایم تفسیری (تفهّمی)، پارادایم انتقادی (ساختارگرا)
در هر پارادایمی باید مبانی هستی شناسانه،‌انسان‌شناسانه، معرفت‌شناسانه،‌ جامعه‌شناسانه، تاریخ‌شناسانه، عرف شناسانه، روش‌شناسانه مشخص شوند.(توضیحات بیشتر....)

پارادایم شبکه‌ای

پارادایم شبکه‌ای = مبانی روش تحقیق شبکه‌ای که براساس مبنای هستی‌شناسانه، معرفت‌شناسانه «حکمت متعالیه» پایه‌ریزی شده است و به بررسی موقعیت هر پدیده در کل شبکه هستی می‌پردازد.(توضیحات بیشتر....)
 
تجلی تجلی= ظهور و بروز یک پدیده در ابعاد و زوایا و قالب‌های مختلف به‌طوری‌که نمایاننده برخی از پدیده اصلی باشد.
 «تجلی» در اصطلاح عرفان، ظهور و بروز ذات اقدس الهی در قالب اسماء و صفات و مخلوقات است به‌طوری که هیچگونه محدودیتی برای او ایجاد نمی‌شود و هیچ استقلالی نیز برای آن ظهور و بروز ایجاد نمی‌شود.(توضیحات بیشتر....)

تحصیل مهارت‌محور و تحصیل خلاق تحصیل = فرآیند یادگیری
تحصیل مهارت محور = یادگیری علم به گونه‌ای که بتواند در عمل از اطلاعات درس برای حل مسائل زندگی جاری و آینده خود و دیگران استفاده کند.
تحصیل خلاق = تلاش برای تولید اطلاعات جدید در حین تحقق فرآیند یادگیری و نه فقط بازسازی اطلاعات تولیدشده قبلی. (توضیحات بیشتر....)

تحقیق، پژوهش و روش تحقیق و برنامه تحقیقاتی و روش تحقیق شبکه‌ای تحقیق = فرآیند روشمند کشف و تحلیل اطلاعات برای حل یک مساله 
تحقیق، تولید اطلاعات است و نه جمع‌آوری اطلاعات تولیدشده قبلی.
 روش تحقیق = مراحل و ضوابط لازم برای کشف صحیح و تحلیل موجّه اطلاعات برای حل یک مساله
برنامه تحقیقاتی = مجموعه اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات عملی برای به نتیجه رسیدن یک تحقیق در مقیاس کلان یا خُرد.
روش تحقیق شبکه‌ای = مراحل و ضوابطی که از علم فلسفه و حکمت متعالیه، برای تحلیل هر پدیده‌ای در مقیاس شبکه هستی، استخراج شده است. (توضیحات بیشتر....)

تحول تحول = ایجاد تغییر در مبانی نگرشی یا روشی به‌طوری که مجموعه ای از تغییرات را به‌دنبال خود داشته باشد.
تحول در سازمان یعنی ایجاد تغییرات بنیادین که سبب افزایش گسترده بهره‌وری شود.(توضیحات بیشتر....)
 
تربیت و تربیت محقق و تربیت مدرس و تربیت مبلغ تربیت = فرآیند جهت‌دهی به توجه و فعال‌سازی اراده افراد یا سازمان‌ها، برای رسیدن به یک هدف؛
در تعبیری دیگر، تربیت عبارتست از ایجاد تغییرات مثبت در نگرش، احساس و رفتار افراد.
در تربیت محقق و مدرس و مبلغ، تلاش برای دست‌یابی به اطلاعات لازم و مهارت لازم برای دست‌یابی به فردی مولد فکر و نظر (در تحقیق)، فردی فعال‌ساز فکر و مهارت (در تدریس) و فردی تصمیم‌ساز (در تبلیغ) انجام می‌شود.(توضیحات بیشتر....)

ترجمه و ترجمه بلاغی ترجمه = تلاش برای همسانی تاثیر متن مبدء با متن مقصد در مخاطب. ترجمه بلاغی = آشکارسازی موقعیت و مقتضی حال و مقام موجود در متن مبدء، در متن مقصد.
در ترجمه بلاغی علاوه بر انتقال معنی مورد نظر متکلم، حال و احساسی که مورد نظر او بوده است نیز باید منتقل شود (انتقال معانی ثوانی) (توضیحات بیشتر....)

تصمیم‌، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و تصمیم‌گیری الگوریتمی تصمیم = فعال شدن اراده برای انجام کاری
تصمیم‌ها براساس محاسبه نفع و ضرر کارها شکل می‌گیرند لذا تصمیم‌سازی براساس محاسبه تمام احتمالات مختلف نفع و ضرر انجام می پذیرد.
تصمیم‌سازی عبارتست از: فرآیند متوجه کردن تصمیم‌گیر به منافع و مضار گزینه‌های مختلف و گزینه بهینه.
در تصمیم‌سازی، بهترین حالت شبیه‌سازی نتایج تصمیمات مختلف و ملموس کردن بهترین نتیجه است.
تصمیم‌گیری‌ها معمولا به‌صورت ناخودآگاه انجام می‌شود و به همین دلیل جوانب مختلف مساله از دید کافی برخوردار نمی‌شود، برای جلوگیری از ریسک تصمیم‌گیری‌ها، الگوریتم تصمیم‌گیری ابزار کمکی بسیار موثری است.
الگوریتم تصمیم‌گیری یعنی مراحل قدم‌به‌قدم اتخاذ یک تصمیم از وقت مواجه با مساله تا هنگام ترجیح گزینه نهایی.(توضیحات بیشتر....)

تفکر و تفکر شبکه‌ای تفکر = فرآیند کشف عناصر و روابط میان عناصر، برای حل یک مساله؛ اصلی‌ترین عملیات در تفکر،‌کشف رابطه‌هاست.
 تفکر شبکه‌ای = تلاش برای کشف روابط میان اجزاء و عناصر احتمالا مرتبط با موضوع و مساله، در کل شبکه هستی. (توضیحات بیشتر....)

تمدن و تمدن‌سازی و سازه‌های تمدنی تمدن = زندگی جمعی در ساختارها و سیستم‌های بهم پیوسته معرفتی، قانونی و فرهنگی به‌طوری که منجر به ارتقاء معرفت و کیفیت زندگی شود.
تمدن‌سازی = تلاش برای ایجاد ساختارها و سیستم‌های کلان و بهم پیوسته.
سازه‌های تمدنی = محورها و فرآیندها و زیرساخت‌ها و کلان سیستم‌های یک تمدن،‌ مانند محورهای ارتباطی چهارگانه، فرآیندهای سه‌گانه معرفتی قانونی فرهنگی، زیرساخت‌های سرزمین، جمعیت، هویت، ... و کلان‌سیستم‌های اقتصادی، آموزشی،‌امنیتی، رسانه‌ای،‌خانواده‌ای و ... (توضیحات بیشتر....)
 
توحید توحید به عنوان یک حقیقت وجودی = بی‌نهایت بودن وجود خداوند
توحید به‌عنوان یک دیدگاه = باور به علم و قدرت و حیات بی‌نهایت خداوند که به سبب بی‌نهایت بودن چیزی جز وجود او اصالت و حقیقت ندارد و کثرات همگی تجلیات وجودی او هستند.
توحید به عنوان یک روش = تلاش برای رویت قلبی وجود بی‌نهایت الهی (لقاءالله) (توضیحات بیشتر....)
 
توسعه و پیشرفت و مدل‌های آن توسعه و پیشرفت = فرآیند تغییر مثبت در نگرش، احساس و مهارت‌های جمعی افراد جامعه برای ایجاد کیفیت برتر پایدار در زندگی .
براساس نوع تغییر و مرکز ثقل آن و شاخص‌های کیفیت زندگی، مدل‌های مختلفی از توسعه به‌وجود می‌آیند مانند توسعه اقتصادی، توسعه مبتنی بر بازار ازاد، توسعه تکنولوژیک، توسعه سیاسی، توسعه انسانی، توسعه دانش بنیان، توسعه مهارت محور و .... (توضیحات بیشتر....)

جهانی‌سازی فرآیند ایجاد همسانی در نگرش‌ها، احساس‌ها و رفتارها در زندگی کل مردم جهان.
جهانی‌سازی در اصطلاح فعلی یعنی تلاش برای حاکم شدن باورها، ارزش‌ها،‌قوانین و ساختارهای لیبرالیسم در کلیه شؤون زندگی همه مردم در جهان .(توضیحات بیشتر....)

چشم‌انداز چشم انداز، اعلامیه جهت گیری سازمان و بیانگر هویت ،آرمان و شاخص‌های رسیدن به آن است.
چشم انداز آرزوهای مدیریت را توصیف کرده، تصویری از مقصد آینده را ترسیم کرده و منطق چگونگی مناسب بودن این مطلب را شرح می‌دهد اعلامیه چشم انداز راهنمای پاسخ به سه سؤال اساسی زیر است:
ما می خواهیم چه بشویم؟ (آرمان)
ما به چه ارزش هاییباید متصف باشیم؟(ارزشها)
ما چه ماموریتی را باید به عهده بگیریم؟ (ماموریت) (توضیحات بیشتر....)
 
حجاب مدل پوشش حداکثری که زمینه‌ساز توانمندی در مدیریت احساس در زن‌ها و مردهاست.(توضیحات بیشتر....)
 
حق حق به عنوان یک امر وجودی = وجود ثابت مستقل و خودبنیاد.
حق به عنوان یک امر ارتباطی میان پدیده‌ها = توانمندی که هر پدیده برای رسیدن به کمال خود و قرار گرفتن در جایگاه خود در هستی لازم دارد.(توضیحات بیشتر....)

حکومت اسلام مدل و فرآیند مدیریت کلان اجتماعی براساس نگرش،‌قانون و فرهنگ اسلام که توسط یک دین‌شناس ربانی اِعمال می‌شود.(توضیحات بیشتر....)
 
حلقه‌های معرفت مجموعه‌ای از مخاطبین که به‌همراه استاد، به‌دنبال تحقق سرفصل‌های دوره معرفت و زندگی هستند.
 
حوزه علمیه و اسلام‌شناسی حوزه علمیه، سازمانی است که متکفل فهم دین،‌ نشر دین، دفاع از دین و زمینه‌سازی برای اقامه دین است و متصدی آموزش و تحقیق در رشته اسلام‌شناسی با گرایش شیعه اثنی‌عشری است.
رشته اسلام شناسی = برنامه آموزشی تحقیقاتی که متکفل توانمندسازی علمی و مهارتی برای کشف نظر اسلام نسبت به موضوعات و مسائل است. (توضیحات بیشتر....)

حیات طیبه و سبک زندگی حیات طیبه = زندگی ایده‌آل و بهینه (دلچسب) که نتیجه و خروجی ایمان و عمل صالح است.
 «عمل صالح» یعنی رفتار شایسته متناسب با باور.
نقشه «اعمال صالح» سبک زندگی را شکل می‌دهد.
سبک زندگی = چگونگی رفتار در ابعاد مختلف زندگی(توضیحات بیشتر....)

خلاقیت ، نوآوری و تولید علم خلاقیت = فرآیند فکری که منجر به کشف عناصر و روابط نادیده می‌شود. نوآوری = فرآیند فکری خلاقانه که منجر به تولید محصولی جدید و قابل مصرف می‌شود .
تولید علم = فرآیند تفکر خلاق که منجر به کشف قوانین و معادلات جدیدی در هستی می‌شود. (توضیحات بیشتر....)

خودآگاه‌سازی فعال‌سازی توجه به مراحل قدم‌به‌قدم انجام یک کار به طوری که حالات مختلف ممکن برای انجام هر مرحله بررسی شده و حالت بهینه انتخاب شود.(توضیحات بیشتر....)

دستگاه فکری مجموعه گزاره‌های توصیفی که شامل  موارد زیر باشد:
مبانی هستی‌شناسانه، معرفت‌شناسانه، روش‌شناسانه
تعریف مفاهیم پایه
توصیف قوانین پایه
روش تولید گزاره‌های جدید (توضیحات بیشتر....)

دنیا دنیا = رتبه‌ای از وجود که محدودیت حداکثری دارد (محدود به ابعاد نُه‌گانه زمان، مکان، کمیت، کیفیت، جهت، اجزاء، روابط، اثرگذاری، اثرپذیری است.)
دنیا = زندگی روزمره در جهان مادی
دنیا = تمرکز بر پاسخگویی به تمایلات و نیازهای پایه (توضیحات بیشتر....)

دین و دین‌شناسی و دین‌حداقلی و دین حداکثری و مدیریت دین
دین میان‌رشته‌ای
دین = علم ابراز شده خداوند به بشر؛ بیان معادلات حرکت انسان در شبکه هستی برای اتصال به خداوند؛ نظام فکری، قانونی و فرهنگی ای که از جانب خداوند برای زندگی بشر در این دنیا به هدف عبور از دنیا ارائه شده است.
دین شناسی = تلاش معرفتی موجّه برای کشف نظر خداوند در توصیف‌ها، تبیین‌ها و توصیه‌های او در جوانب مختلف هستی و زندگی.
دین حداقلی یعنی اعتقاد به اینکه ماموریت دین فقط برقراری رابطه فرد با خداوند در عبادت اوست.
دین حداکثری یعنی اعتقاد به اینکه ماموریت دین تنظیم کلیه فعالیت‌های انسان در مقیاس فردی و جمعی در کلیه ابعاد زندگی اوست تا برآیند آنها حرکت به‌سوی خداوند در قلب و دل باشد.
مدیریت دین یعنی کلیه برنامه‌ها و فرآیندها در زندگی بشر باید خود را با راهبردهای دین هماهنگ نماید.
دین میان‌رشته‌ای = بررسی توصیف‌ها، تبیین‌ها و توصیه‌های دین از منظر میان‌رشته‌ای (کشف نظر دین در ابعاد ترکیبی موضوعات و مسائل) (توضیح بیشتر...)

رسالات الله رسالات الله = ماموریت‌هایی که خداوند برعهده پیامبران و اولیاءش گذاشته است که ماموریت رساندن کامل و صحیح پیام‌های خداوند به بشریت است.(توضیح بیشتر...)

رسالت «رسالت» mission در اصطلاح علم مدیریت = فلسفه وجودی یک سازمان
رسالت، پاسخ به این سوال است که این مجموعه چرا به وجود آمده است و به‌دنبال انجام چه فعالیت‌هایی است؟ (توضیح بیشتر...)

رسانه ، رسانه اثربخش ، تبلیغ و تبلیغ کاربردی رسانه = ابزار انتقال پیام (اعم از اشخاص، متون، نمادها، موقعیت‌ها، صوت یا تصویر) 
رسانه اثربخش = ابزار و مدلی در بسته‌بندی پیام که سبب تغییر در تصمیم مخاطب شود.
تبلیغ = تلاش برای بسته‌بندی پیام به‌گونه‌ای که منجر به جلب توجه مخاطب و ارتقاء آگاهی او برای ایجاد تصمیم جدید شود.
تبلیغ کاربردی = فرآیند انتقال پیام به‌گونه‌ای که مخاطب بتواند با اطلاعات دریافتی مشکلی از مشکلات زندگی خود را حل کند.(توضیح بیشتر...)

روح و گسترش روحی روح = مرتبه‌ای از وجود که منشاء اراده و آگاهی است.
جنس روح، اراده و حضور است.
گسترش روحی = تلاش برای شدت یافتن اراده و آگاهی تا اتصال به بی‌نهایت (توضیحات بیشتر....)

روش تالیف و تدوین متون آموزشی تالیف متن آموزشی با تالیف کتاب پژوهشی یا تالیف یافته‌ها و تاملات، متفاوت است؛ در متن آموزشی علاوه بر تعیین اهداف متناسب با ادراک یادگیرنده‌ها، داربست‌های مفهومی برای حرکت دادن قدم‌به‌قدم فکری مخاطب تعبیه می‌شود.
در متن آموزشی، نتایج علمی و عملی‌ای که مقبولیت نسبی نخبگانی داشته باشد عرضه می‌گردد.(توضیح بیشتر...)

روش و روش‌شناسی روش = چگونگی انجام قدم به قدم یک عمل به‌طوری که به نتیجه برسد.
روش‌شناسی یا متدولوژی = توصیف و تبیین روش‌های موجّه در فعالیت‌های علمی و عملی (توضیحات بیشتر....)

رویکرد رویکرد یا approach = زاویه دیدی که از آن زاویه به موضوع نگاه می‌شود.
عینک علمی که برای بررسی موضوع به چشم زده می‌شود و پاسخ این سوال که: از دریچه چه علمی می‌خواهید موضوع را بررسی کنید یا از چه زاویه و بُعدی می‌خواهید به موضوع بپردازید؟
رویکرد = حیث بحث (توضیحات بیشتر....)

زندگی زندگی = مجموعه فعالیت‌های فکری، احساسی و رفتاری فردی و جمعی که برای رفع نیازها و رسیدن به اهداف صورت می‌پذیرد.
شاخص زنده بودن و زندگی کردن، فعال بودن ادراک است و هر چه این ادراک گسترده‌تر می‌شود شدت زنده بودن و حیات فرد بیشتر می‌شود و از سطحی از زندگی به سطحی دیگر ارتقاء می‌یابد.(توضیح بیشتر...)
 
زیارت زیارت = برقراری ارتباط ادراکی بین فرد و یک منبع ادراکی برتر؛ احساس حضور مَزور در قلب زائر به همراه حس محبت و عظمت (توضیح بیشتر...)

سازه و ساختار سازه = الگو یا روابط ملموس یا ناملموس بین اجزای یک پدیده؛
چهارچوب، محورها، ستون‌ها و پایه‌های یک پدیده، که دارای ارتباط خاصی با یکدیگر هستند تا کل پدیده را شکل دهند و زمینه و مرزهای فعالیت آن باشند. (توضیح بیشتر...)

سامانه موضوعات و مسائل و موضوع‌‌شناسی و شبکه مسائل شبکه مسائل = مجموعه مسائلی که از تحلیل ابعاد و روابط مختلف یک موضوع، به‌دست می‌آید که با پاسخگویی به آنها می‌توان دید حداکثری به موضوع پیدا کرد.
موضوع‌شناسی = تولید شبکه مسائل یک موضوع
سامانه موضوعات = چهارچوب بندی و نقشه‌ای منظم از موضوعات مرتبط با موضوع اصلی که بررسی رابطه اثرگذاری و اثرپذیری آنها بر موضوع اصلی، سبب دست‌یابی به هدف تحقیق می‌شود. (توضیحات بیشتر....)

سلوک الی الله تلاش فکری، احساسی، رفتاری برای ایجاد حس حضور خداوند در قلب و گسترش یافتن این حس به سوی حس حضور بی‌نهایت
سلوک یک حرکت ادراکی قلبی است. (توضیحات بیشتر....)

سیاست سیاست = اِعمال اراده برای مدیریت کلان جامعه (توضیحات بیشتر....)
سیر مطالعاتی تعیین تعداد ، مراحل و کیفیت ارتباط با منابع مطالعاتی (توضیح بیشتر...)
سیستم ، نگرش سیستمی ، نگرش سیستمی به دین و سیستم‌های دینی سیستم = مجموعه اجزاء مرتبط با یکدیگر که منجر به تولید اثری می‌شوند.
نگرش سیستمی = بررسی یک پدیده در ضمن کل و  در ضمن فرآیندهای بیرونی و درونی که با او مرتبط هستند.
نگرش سیستمی به دین = بررسی گزاره‌های دینی در ضمن نقشه کلان دین و تعیین نقطه مختصات و جایگاه هر گزاره نسبت به دیگر گزاره‌های مرتبط و دیگر متغیرهای صحنه عملی زندگی در مقیاس کلان و خرد
سیستم‌های دینی = تعریف ورودی، خروجی، پردازش، نقطه شروع فرآیند، مرکز ثقل فرآیند، نقاط بحران و جریان اصلی فرآیند پردازش، براساس گزاره‌های دین. (توضیح بیشتر...)

شاخص شاخص = صفت یا اثر قابل‌اندازه‌گیری که سبب تعیین موقعیت یک پدیده در موضوع مورد نظر می‌شود.(توضیح بیشتر...)
 
شبکه ، شبکه هستی ، انسان شبکه‌ای ، عدل شبکه‌ای و زندگی شبکه‌ای شبکه = مجموعه اجزاء بهم پیوسته که به‌طور مستمر در حال تبادل اثر با یکدیگر هستند.
شبکه هستی = نقشه عالم وجود به‌صورت نقاط و روابط بهم‌پیوسته که جایگاه هر موجودی در آن مشخص شده است.
انسان شبکه‌ای = ملاحظه انسان در ضمن شبکه هستی و بررسی موقعیت او در روابط عالم وجود.
عدل شبکه‌ای = بررسی حق و تکلیف هر پدیده در حال ارتباط با شبکه هستی.
زندگی شبکه‌ای = تنظیم برنامه زندگی براساس حرکت در شبکه هستی. (توضیح بیشتر...)

شبیه‌سازی تولید یک نمونه واقعی از یک پدیده در مقیاس کوچکتر برای بررسی واکنش آن به محرک‌ها و در نتیجه، پیش‌بینی نتایج و آثار پدیده در مقیاس واقعی خود.(توضیح بیشتر...)
شهادت شهادت = قرار گرفتن در رتبه‌ای از عالم وجود که احاطه بر کثرات مادی و برزخی دارد،‌ بواسطه عبور از تعلق به خود.
 
ضیافت اندیشه دوره‌های آموزشی حضوری ویژه اساتید اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها که عناوین زیر را پوشش می‌دهند:
نظام سیاسی اسلام، تعلیم و تربیت، معرفت‌شناسی و فلسفه علم، تاریخ تمدن اسلام ، اخلاق حرفه‌ای.(توضیح بیشتر...)

طبقه‌بندی علوم مدل ارتباطی میان شاخه‌های مختلف علوم و محوربندی آنها در شاخه‌های کلی و جزیی.
 مدل‌های مختلفی براساس منطق علمی یا مراجعات کاربران، عرضه شده است، مدلی نیز براساس روایات ناظر به دسته‌بندی علوم ارائه گردیده است. (توضیح بیشتر...)
ظاهر و باطن ظاهر = رتبه وجود مادی پدیده‌ها که محسوس و ملموس برای حواس بشری است.
باطن = منشاء و منبع غیرمادی ظهور و بروزهای مادی هر پدیده و موقعیت او در شبکه هستی.

عبودیت رتبه‌ای ادراکی که در آن احساس وابستگی مطلق ذاتی کل وجود انسان را فرا می‌گیرد و خود را ظهور و بروزی از علم و  اراده و حیات الهی می‌یابد. (توضیحات بیشتر....)
 
عرفان ، شهود و عرفان شیعی فقاهتی «عرفان» به‌عنوان يك «ادراك» عبارتست از: شهود قلبي وجود بي‌نهايت خداوند (مقام ولايت)؛ و به‌عنوان يك «روش» عبارتست از: جاري ساختن اراده خداوند به‌جاي اراده خود و جايگزين كردن ادراك او به‌جاي ادراك خويش؛ و به‌عنوان يك مكتب عبارتست از: تلاش علمي و عملي براي دست‌يابي به نگرش توحيدي به تمام موجودات.
شهود = احساس حضور حقایق فوقانی در قلب و دل
عرفان شیعی فقاهتی = عرفان براساس مبادي تصوري و تصديقي متخذ از مكتب اهل‌بيت عليهم‌السلام که در چهارچوب فقه و اخلاق جاری است و به اسرارالاعمال و بواطن نظر دارد. (توضیحات بیشتر....)

عقل ، عقلانیت و رشد عقلی و عقل جمعی عقل = رتبه‌ای از روح که توان عبور از ابعاد مادی، و انتزاع و ادراک کلیات را دارد.
عقلانیت نظری = مبتنی کردن باورها بر شواهد و استدلال‌های موجّه
عقلانیت عملی = مبتنی کردن تصمیمات و رفتارها براساس ادراک نفع و ضرر توسط عقل
رشد عقلی = تلاش برای گسترش حیطه ادراک و کشف عالم وجود + تلاش برای گسترش تشخیص نفع و ضررها به‌صورت برآیندی.
عقل جمعی = برآیند تجارب ادراکی و عملی یک مجموعه یا یک سازمان یا نخبگان یک ملت. (توضیحات بیشتر....)

علم دینی قرائت‌های مختلفی در توصیف علم دینی و تبیین امکان آن صورت گرفته است، مقصود ما از علم دینی «بسته‌های موضوعی فرآیندمحور از گزاره‌های وحیانی» است.
(بسته موضوعی،‌ یعنی کلیه مفاهیم مرتبط با مساله بحث، در آیات و روایات دیده شده باشد؛ فرآیندمحور یعنی معنای متن در مصادیق حسی محصور نشده باشد و روح معنایی استخراج گردد.)
(توضیحات بیشتر...)

علوم انسانی علوم انساني علومي هستند كه به فهم، توصيف و تبيين رفتارهاي  انسان در حيطه‌هاي فردي، جمعي ، تاريخي،تمدني  و ماورائي مي‌پردازند و اين پردازش در لايه‌هاي رفتارهاي تفكري، احساسي، گفتاري، و كاركردي گسترده شده و دامنة آن ازحداقل‌هاي لازم تا حداكثرهاي مطلوب نوسان يافته است. (اعم از اينكه روش فهم، توصيفو تبيين در اين علوم، مشاهده و تجربه باشد يا استنتاج و برهان)
 
علوم انسانی اسلامی علوم انسانی اسلامی مجموعه گزاره‌های وحیانی است که به توصیف و تبیین و توصیه نسبت به رفتارهای انسان در حیطه‌های مختلف پرداخته است + دلالت‌های التزامی این گزاره‌ها و الزامات تحقق آنها + مبادی تصوری و تصدیقی متناسب با هر یک + تعیین قواعد و قوانین عام حاکم بر بحث (اتخاذ شده از وحی یا عقل و تجربه قطعی)(توضیح بیشتر...)
 
فرآیند و منطق فرآیندها فرآیند= مجموعه فعالیتهای متوالی و مرتبط که محصول خاصی را بوجود می آورند.
منطق فرآیندها = تمرکز بر کشف فعل‌وانفعالات در یک سیستم و تعریف یا بازتعریف روابط بین عناصر و مولفه‌های درونی و بیرونی موثر در خروجی سیستم (توضیحات بیشتر...)
 
فطرت ویژگی‌های فکری، احساسی و رفتاری که در اصل وجود انسان‌ها به‌طور عام وجود دارد. (در ساختار خلقت نهاده شده است) (توضیحات بیشتر...)

فقه ، فقه اکبر و فقه جواهری فقه به‌معنی عام = دانش دین‌شناسی؛  و به معنی خاص = نظام قانونی و حقوقی اسلام
فقه‌اکبر= دانش رشد و تعالی قلب و روح و باطن، که هدف اصلی دین و نظامات دینی است.
فقه جواهری = استعاره‌ای برای اشاره به روش استنباط مبتنی بر شواهد و قرائن علمی که در اصول‌فقه بیان شده است.
آیت‌الله محمدحسن نجفی در سال 1260 قمری، کل فقه را در 43 جلد به‌صورت استدلالی تالیف فرمود و اصطلاح فقه جواهری اشاره به شیوه استدلال و استنباط ایشان در این کتاب دارد.(توضیح بیشتر...)

فلسفه و حکمت ،  حکمت صدرایی و فلسفه‌های مضاف علم فلسفه، مجموعه گزاره‌های توصیفی از قواعد عام حاکم بر عالم وجود و بررسی استدلالی خصوصیات مراتب عالم هستی می‌باشد.
حکمت = قواعد کشف روابط مُلکی ملکوتی ، در فکر یا در قلب یا در عمل
حکمت صدرایی = نقشه عالم هستی براساس توصیف و تبیین صدرالمتالهین رحمه‌الله‌علیه که در روش میان برهان و عرفان و قرآن جمع کرد.
فلسفه‌های مضاف = مجموعه گزاره‌های توصیفی و تبیینی مربوط به چگونگی پیدایش ، تطور ، قواعد کلی، روابط و آثار و نتایج یک علم یا یک پدیده (توضیحات بیشتر....)

فهم و سطوح فهم و ادراک فهم = آگاهی حاصل از کشف روابط
فهم و ادراک دارای سطوح پنجگانه زیر است:
فهم اولیه ، فهم کاربردی ، فهم تحلیلی ، فهم استدلالی ، فهم خلاق (توضیحات بیشتر....)

قطب علمی وزارت علوم قطب علمی را به صورت زیر تعریف کرده است:
قطب علمی نماد فعالیت سازمان یافته گروهی از اعضای هیات علمی در یک مؤسسهبا توان علمی بالاست که با برتری در یک زمینه علمی - تخصصی در علوم بنیادی یاکاربردی شناخته می شود و از طریق تمرکز و انسجام بخشیدن به فعالیتهای خود در آن زمینه،برای نوآوری و دستیابی به کیفیت برتر علمی در سطح ملی، منطقه ای یا بین المللی وپاسخگویی به نیازهای اساسی کشور تلاش می کند.(توضیح بیشتر...)
 
قلب و ادراک قلبی قلب = نیروی ادراک حضوری
ادراک قلبی = احساس درونی نسبت به یک موضوع (توضیح بیشتر...)
کارآمدی  كارآمدي يعني توازن ميان هزينه‌ها، دست‌آوردها و نيازها.
"توازن" يعني توليدِ برنامه ، نيازي را برطرف كند كه اهميت رفع اين نياز نسبت به هزينه و صرف امكاناتي كه براي توليد مي‌شود در محیط رقابت قابل قبول باشد. (توضیحات بیشتر....)

کاربردی و عملیاتی و کاربردی‌سازی مقصود از کاربرد، ایجاد اثر در حل یک مساله است و مقصود از کاربردی‌سازی، تلاش برای ارتباط میان اطلاعات و آثار آن در صحنه زندگی است و مقصود از عملیاتی، تدوین قدم‌به‌قدم مراحل اجرایی برای رسیدن به هدف است.
 
کارگاه آموزشی محیط آموزشی که در آن یادگیری به‌صورت انتقال اطلاعات انجام نمی‌شود بلکه شرکت‌کننده مساله‌ای را دریافت می‌کند و باید با تفکر خود و راهنمایی استاد، به حل مساله برسد و سپس با یافتن اطلاعات قبلی موجود درباره مساله، حاصل فکر خود را با آنها مقایسه کند و به اصلاح و تکمیل نظر خود بپردازد و در انتها مقاله‌ای با عنوان مناسب، به قلم خود بنویسید.(توضیح بیشتر...)

کارگاه‌های نگرشی دیگر مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی که ماموریت آنها اصلاح و ارتقاء دید مخاطب نسبت به «مفاهیم دینی» است مانند نگرشی دیگر به مهدویت، نگرشی دیگر به زیارت، نگرشی دیگر به حجاب و ...(چهل عنوان)
این کارگاه‌های آموزشی هر مفهوم را به عنوان یک «پردازشگر» در سیستم در نظر می‌گیرد و به تبیین ورودی، خروجی، نقطه شروع، مرکز ثقل، مراحل حرکت، نقاط بحران می‌پردازد. (توضیحات بیشتر....)

کانون تفکر مجموعه‌ای از صاحب‌نظران در رشته‌های مختلف که با دید آینده‌نگرانه و آینده‌سازانه، امور مورد نظرشان را رصد می‌کنند و با شبیه‌سازی سناریوهای مختلف برای آینده، برای تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازی می‌کنند.(توضیح بیشتر...)
 
کنترل و پیش‌بینی کنترل = دست‌یابی به تابع محرک - پاسخ
یعنی کشف اینکه در پدیده مورد نظر، چه محرک‌هایی وجود دارد و هر محرکی چه عکس‌العملی را در پدیده به‌وجود می آورد؛ دست‌یابی به این رابطه، سبب می‌شود با مهار محرک‌ها یا دخالت در واکنش، بتوان به موقعیت دلخواه در مورد پدیده مورد نظر رسید.
در صورتی که نتوان در محرک یا واکنش دخل و تصرف کرد، صرفا قدرت پیش‌بینی نسبت به حالات مختلف آن پدیده به‌وجود می آید. (توضیح بیشتر...)
 
الگوریتم مراحل قدم‌به‌قدم انجام یک کار که دارای تعداد مراحل مشخص و ترتیب لازم باشد و از فعالیت مشخصی شروع و به فعالیت مشخصی ختم می‌شود، الگوریتم نامیده می‌شود. الگوریتم‌ها برای حل مساله و خودآگاه‌سازیِ فرآیندهای ناخودآگاه به‌کار می‌روند.(توضیح بیشتر...)

لقاءالله ادراک قلبی حضور خداوند، علم و قدرت و حیات بی‌انتهای الهی و مشاهده تجلی کل هستی از ذات اقدس او (توضیح بیشتر...)
 
ماموریت پاسخ یک مجموعه یا سازمان به این سوال: ما دقیقا باید جه فعالیتی را انجام دهیم؟ (توضیح بیشتر...)
 
مبانی و مبادی تصوری و تصدیقی برای توضیح و تفسیر یا تبیین یک نظریه، باید مفاهیم مرتبط و موثر در شکل‌گیری آن نظریه را به شماره و به وضوح تعریف کرد (مبانی تصوری) ، و روش به‌کاررفته و قوانین و معادلات عمومی حاکم بر آن را نیزبه شماره و به وضوح توصیف کرد (مبانی تصدیقی) (توضیحات بیشتر....)
  
مدل و مدل‌سازی و مدل‌های عملیاتی مدل = شبیه‌سازی واقعیت به‌طوری‌که ورودی،‌خروجی و پردازش لازم برای تبدیل ورودی به خروجی (تابع تبدیل) مشخص شود.
مدل‌ها می‌توانند فرآیندهای معرفتی منجر به تولید یک فکر را ارائه کنند و می‌توانند فرآیندهای عملیاتی منجر به تولید یک محصول قابل مصرف و رفع کننده نیاز را رائه کنند.(توضیحات بیشتر....)

 
مدیریت احساس مدیریت احساس = تنظیم اراده و برانگیختگی برای بروز یک رفتار.
 در مدیریت احساس، عامل کنترل‌کننده محاسبات نفع‌وضرری است که توسط عقل انجام می‌شود.(توضیح بیشتر...)

مدیریت توسعه معرفت کارگاهی آموزشی که در آن به تدوین برنامه خودآموزی و یادگیری مستمر در طول زندگی می‌پردازد؛ چه موضوعات و مسائلی را باید برای زندگی و آینده‌های پیش‌رو بدانیم و براساس آنها زندگی را تنظیم کنیم؟ (توضیحات بیشتر....)
 
مشاوره و مشاوره اثربخش مشاوره = فرآیند تسهیل دست‌یابی به بهترین تصمیم توسط مراجعه‌کننده  مشاوره‌ای اثربخش است که مشاور ابتدا بتواند مراجع را مطمئن کند که وضعیت او را درک کرده و به‌دنبال راهنمایی برای رهاسازی او از مشکل است، سپس با تشخیص نقاط خلاء یا ابهام یا اشتباه در اطلاعات مراجع، اطلاعات صحیح و کافی را در اختیار او بگذارد و بتواند نتایج مثبت و منفی تصمیمات او را برایش ملموس کند (تصمیم‌سازی کند)(توضیح بیشتر...)

مطالعه تطبیقی مقایسه دو یا چند چیز با یکدیگر برای کشف نقاط مشترک و نقاط اختلاف و دست‌یابی به علت اختلاف و استفاده از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری در مورد موضوعی که به بررسی تطبیقی گذاشته شده است.(توضیح بیشتر...)
 
معاد و قیامت معاد = حرکت جبری جوهری موجودات در عبور از خود و مشاهده استقلالی کثرات، به مشاهده منشاء تجلی و فیض الهی و وابستگی مطلق موجودات به او
 نحوه رسیدن مومنین و کفار به این مشاهده متفاوت است، مومنین مشاهده اسماء جمال الهی و کفار مشاهده اسماء جلال الهی را دارند و این تجلی جلالیه، به‌صورت عذاب‌های وعده‌داده شده آنها را دربرمی‌گیرد. 
قیامت = رتبه‌ای از عالم وجود که ابتدا و انتهای خلقت به یکدیگر می‌رسند و «توحید» الهی که بی‌نهایت بودن وجود اوست تجلی تام می‌کند.(توضیح بیشتر...)

معادله و تابع حرکت و معادلات حرکت انسان در شبکه هستی معادله = تعیین کمیت، کیفیت و جهت رابطه بین متغیرهای مختلف برای تحقق یک اثر 
تابع = دقیق‌سازی نحوه تبعیت یک یا چند متغیر از یک یا چند متغیر دیگر با تعیین کمیت و کیفیت و جهت و بُعد ارتباطی میان آنها
معادلات حرکت انسان در شبکه هستی = تعیین کمیت و کیفیت و جهت و زمان و مکان و ...در ارتباطات انسان در شبکه هستی به‌طوری که برآیند آنها حرکت به سوی هدف مورد نظر شود. (توضیحات بیشتر....)
لینک به شکل شبکه هستی

معتبرسازی و موجه‌سازی ادراکات به سبب توانایی ذهن برای تولید مفاهیم و تصاویر غیرواقعی با ترکیب اجزایی که از مفاهیم واقعی جدا کرده است، خطا در ادراکات انسان به‌وجود می‌آید بالخصوص در اموری که پیچیده و دارای ابعاد و لایه‌های مختلفی هستند، بنابراین نیاز به قواعد و شاخص‌هایی که بتوان درستی و اعتبار ادراکات تولیدی ذهن را با آنها سنجید، حاصل شد؛ علم روش‌شناسی به معنای عام و روش تحقیق در هر یک از علوم و موضوعات به حسب خودشان متکفل این امر هستند. (توضیحات بیشتر....)

مبنا و اصل موضوعی مبنا = قاعده، قانون و ضابطه‌ای که صحت آن در علم دیگری اثبات شده است و در بررسی موضوع و پدیده مورد نظر از آن استفاده می‌شود.(توضیحات بیشتر....)

ملکوت و عالم خزائن ملکوت = رتبه‌ای از عالم وجود که مجرّد از ماده است و تمام مراتب تجرد از برزخ و قیامت و لاهوت را در بر می‌گیرد، و منشاء تمام پدیده‌ها و فعل‌وانفعالات جاری در عالم ماده است.
عالم خزائن اشاره به آیه شریفه «اِنْ مِن شَیءٍ اِلاّ عِندَنا خَزائِنُه و ما نُنَزِّلُه الِاّ بِقَدَرٍ مَعلُوم» دارد.(توضیحات بیشتر....)
 
منطق فازی منطقی که دستگاه محاسباتی آن دو ارزشی (فقط صادق یا فقط کاذب ، صفر یا یک) نیست بلکه طیفی است و درصد و شدت و ضعف و نسبتهای ترکیبی را نیز محاسبه می‌کند. (توضیحات بیشتر...)

مهارت‌محوری مهارت محوری = هدف‌گذاری آموزش و فرآیندهای توسعه و پیشرفت، برای رسیدن به مهارت استفاده از اطلاعات در عمل،‌ نه صِرفا آگاهی و دانش‌بنیانی.(توضیحات بیشتر...)
 
مهدویت مهدویت = نظریه اسلام نسبت به سرانجام انسان در دنیا و سرنوشت بشریت و پایان تاریخ.(توضیحات بیشتر...)
 
نرم‌افزار و نرم‌افزار تمدنی نرم‌افزار = بسته‌ای که فرآیندهای تحقق یک اثر را ارائه می‌کند.
نرم‌افزار تمدنی = تعریف مجموعه فرآیندهای بهم‌پیوسته‌ای که سبب شکل‌گیری تمدن می‌شوند.
نقشه تمدن، سازه‌های تمدنی، سیستم‌های زیرساختی، کلان سیستم‌ها، ابرفرآیندهای جاری در کل شبکه تمدنی، مصادیقی از بسته نرم‌افزار تمدنی هستند.(توضیحات بیشتر...)

نظام و نظام‌سازی نظام = سیستم کلان مانند نظام اقتصادی
نظام‌سازی = طراحی سیستم‌های کلان و تعیین ورودی، خروجی و پردازش سیستم.(توضیحات بیشتر...)
 
نظریه و نظریه‌پردازی و کرسی‌های نظریه‌پردازی نظریه = مجموعه‌ای از تعاریف، اصول موضوعه، قوانین، و توصیف‌ها از نوع رابطه میان متغیرها، برای تبیین چیستی، چرایی یا چگونگی یک پدیده
نظریه‌پردازی = تلاش برای دست‌یابی به  توصیف یا تبیینی موجه و جدید از پدیده‌ها
کرسی‌های نظریه‌پردازی = محفل تخصصی علمی که نظریه‌پرداز به توضیح مدعی و استدلال و نتایج نظریه‌اش می‌پردازد و سعی دارد مخاطب تخصصی را نسبت به موجه بودن نظریه‌اش قانع کند. (توضیحات بیشتر....)

نقشه اسماءالله اسماء و صفات الهی بیش از هزار شمرده شده‌اند و در برخی روایات طبقه‌بندی و محوربندی‌ای بین اسماء ذکر شده است که برخی اسماء  صلی و برخی تبعی معرفی شده‌اند،‌ علامه طباطبایی رحمه‌الله‌علیه در «رساله الاسماء» توصیف و تبیینی را در نسبت اسماء الله با یکدیگر ارائه کرده‌ و نقشه‌ای درختواره از اسماء ترسیم کرده‌اند. (توضیحات بیشتر...)

نقشه و نقشه‌شناسی و نقشه جامع و نقشه راه نقشه = ترسیم اجزاء و روابط میان آنها در سطوح و ابعاد مورد نظر، به‌طوری که کل موضوع، در یک نگاه مورد تحلیل (تجزیه و ترکیب) قرار گیرد و محدوده‌ها و ظرفیت‌ها مشاهده شود.
نقشه شناسی = مهارت کشف چهارچوب‌ها، محدوده‌ها، زیرساخت‌ها، اجزاء و عناصر اصلی و فرعی، نقاط مرکزی، روابط اصلی و فرعی و ظرفیت‌های گسترش و سناریوهای مختلف برای اجرای نقشه
نقشه جامع = در کمیسیون تلفیق تدوین نقشه جامع علمی کشور، هویت نقشه جامع چنین تعریف شد:
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺟﺎﻣﻊ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﭘﻮﯾﺎ از اﻫﺪاف، ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﺤﻮلی راﻫﺒﺮدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزشﻫﺎ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭼﺸﻢاﻧﺪاز.
نقشه راه = تعیین نقطه مقصد، تعیین نقطه شروع، تعیین جهت کلی حرکت، تعیین مراحل محتمل حرکت، تعیین موانع احتمالی، تعیین کمیت و کیفیت فواصل و حرکت‌ها و در نهایت تعیین مسیر بهینه برای حرکت(توضیحات بیشتر...)
 
نیاز ، نیازسنجی ، مدل نیازها و شبکه نیازها نیاز = احساس تمایل و کشش به‌سوی داشتن چیزی در خود (اتحاد وجودی با منبع رفع نیاز)
نیازسنجی = فرآیند کشف نیازهای جامعه هدف، به‌طوری که منجر به اولویت‌بندی در برنامه‌ریزی و تخصیص منابع شود.
مدل نیازها و شبکه نیازها = دسته‌بندی انواع نیازها و میزان تاثیر آنها و رابطه سطوح مختلف آن با یکدیگر، مدل‌های مختلفی را در مورد نیازها به‌وجود آورده است که از مشهورترین آنها مدل نیاز مازلو است، مدل نیازهایی نیز براساس گزاره‌های دین پردازش شده است. (توضیحات بیشتر...)
وحدت در کثرت و کثرت در وحدت وحدت = خصوصیت وجودی یکپارچگی که قابل تجزیه و تقسیم نیست.
 کثرت = خصوصیت وجودی‌ای که حد و مرز، ابعاد و زوایا، اجزاء و روابط از آن انتزاع می‌شود.
وحدت در کثرت = جریان وجود واحد در قالب کثرات و تلاش برای کشف مبدء تجلی واحد در کثرات مختلف.
کثرت در وحدت = ظهور و بروز وجود واحد در قالب کثرات و تلاش برای قرار دادن هر تجلی در موقعیت وجودی خاص به خود.(توضیحات بیشتر...)

ولایت‌فقیه ، ولایت مطلقه ولایت فقیه = مدیریت دین‌شناس ربّانی بر جامعه و جواز دخل و تصرف او در کلیه امور فردی و اجتماعی که برای حرکت جامعه به سمت اهداف دین لازم است.
ولایت مطلقه ،‌اصطلاحی است در برابر ولایت مقیده و منظور از ولایت مقیده این است که فقیه در زمان غیبت فقط جواز تصرف در امور حسبه و قضاوت را دارد نه کلیه امور اجتماعی و منظور از ولایت مطلقه این است که فقیه مجاز به تصرف در کلیه امور فردی و اجتماعی لازم برای رشد جامعه می‌باشد.(توضیحات بیشتر...)

هویت هویت = مجموعه خصوصیات، صفات و موقعیت‌های فکری،‌ احساسی، رفتاری و ارتباطی است که سبب می‌شود فرد نقش خودش را در زندگی فعلی و آینده‌اش و در فضای اجتماعی تعریف کند و براساس آن واکنش نشان دهد و تصمیم بگیرد.(توضیحات بیشتر...)

کمال ،‌ سعادت

کمال = به فعلیت‌رسیدن تمام ظرفیت وجودی یک چیز.
کمال مطلق = وجود بینهایت
رشد = خروج مستمر از محدودیت‌های ادراکی و اراده‌ای و حرکت به‌سوی علم، قدرت و حیات بینهایت 
سعادت = اتصال به وجود بینهایت (توضیحات بیشتر...)


 
 

 

مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir