ویرایش یک NGO سازمان مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی- با هویت حوزوی- تاسیس سال 1428/1386/2007
 
چهارشنبه 05 آذر 1399
  Islamic Strategic Studies Institute  = www.isin.ir
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
 
   

 شما اینجا هستید : موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام > معرفی اجمالی موسسه > توصیف باورها، اهداف، ارزش ها و ماموریت موسسه

توصیف باورها، ارزش‌ ها و ماموریت (هدف مرکزی) موسسه
  

بسم الله الرحمن الرحیم

 توصیف باورها، ارزش‌ها و ماموریت موسسه

(سطوح و لایه‌های برنامه‌ریزی)

پیش‌نیاز تحلیلی:

اگر برنامه‌ریزی، تعیین نقطه هدف و نقطه شروع و نحوه حرکت از مبدء به مقصد است به‌نحوی که کمترین هزینه با بیشترین منفعت را حاصل کند آنگاه منطق برنامه‌ریزی، ابتدا هدف‌گذاری را الزام می‌کند.

اگر اهداف، آثار و پدیده‌هایی هستند که در انتهای حرکت و فعالیت‌های مورد نظر باید حاصل شوند، آنگاه با «ارزش‌ها»[1] مرتبط می‌شوند و براساس ارزش‌ها تنظیم می‌گردند.

اگر ارزش‌ها، اعتبارات و ملاحظات برخاسته از واقعیت‌هاباشند[2]،آنگاه با «باورها» مرتبط می‌شوند و براساس باورها تنظیم می‌گردند.

اگر ماموریت هر مجموعه‌ای، تلاش برای تحقق اهداف اولویت‌داراست، آنگاه ماموریت‌ها تابعی از ارزش‌ها و باورها می‌شوند.

بنابراین قدم اول برای برنامه‌ریزی یا معرفی یک برنامه،توصیف باورها، ارزش‌ها و ماموریت آن مجموعه است.

سطوح و لایه‌های برنامه‌ریزی: 

مبانی و زیرساخت‌ها:

باورها (جهان‌بيني) = پاسخ به سوالِ «ما چه باورهايي داريم؟ در اين هستي چه خبر است؟» (انتقال به مبانی هستی‌شناسانه)

ارزش‌ها = پاسخ به سوالِ «ما چه چيزهايي را خوب و چه چيزهايي را بد مي‌دانيم؟» (انتقال به مبانی ارزش‌شناسانه)

گرايش‌ها = پاسخ به سوالِ «در ميان فهرست خوب و بدها، كداميك اولويت دارند؟»

آرمان‌ها = پاسخ به سوالِ «اصلي‌ترين آرزوهاي ما كدامند؟»

رسالت = پاسخ به سوالِ «ما اصلا چرا هستيم؟ ما چرا ما شديم؟»

دكترين = پاسخ به سوالِ «ساختارهاي مابر چه اساسي باید شكل بگیرند؟» (برآیند جهان‌بینی،‌ ارزش‌ها، گرایش‌ها و آرمان‌ها، که به تعیین ساختار منجر شود)

تعیین جهت:

چشم‌انداز = پاسخ به سوالِ «ما در آينده چگونه هستيم؟»

اهداف كلان = پاسخ به سوالِ «ما بايد به دنبال تحقق چه چيزي‌هایی باشيم؟»

ماموریت = پاسخ به سوالِ «اصلی‌ترین چیزی که باید به دنبال تحقق آن باشیم دقیقا چیست؟»

رويكرد = پاسخ به سوالِ «ما براي رسيدن به اين هدف، چه زاويه ديدي بايد داشته باشيم؟»

خط‌مشي = پاسخ به سوالِ «ما براي رسيدن به هدف، چه جهت كلي را در حركت بايد داشته باشيم؟»

تعیین مسیر:

راهبرد (استراتژي) = پاسخ به سوالِ « در جهتي كه انتخاب كرديم، بهترين حركت براي رسيدن به هدف كدام است؟»

سیاست = پاسخ به سوالِ «چه تصمیم‌سازی‌هایی در فضای منابع انسانی سازمان باید صورت گیرد تا خط‌مشی و استراتژی‌ها فعال شوند؟»

راهكار = پاسخ به سوالِ «براي فعال‌سازي بهترين حركت، چه قدم‌هايي بايد برداشته شود؟» 


انتقال به بحث برنامه‌ریزی استراتژیک + انتقال به بحث روش طراحی نقشه‌های جامع


 باورهای موسسه: (کلمات آبی رنگ در عبارت‌های زیر کلیک می‌شوند.)

این موسسه باور دارد که:

1.      سعادت فردی و اجتماعی بشر، در گرو ارتقاء عقلانیت و علم، عدالت و معنویت در جهت ارتباط با خداوند است. (براساس باور به تجلی توحید در شبکه کثرات هستی)

2.      حرکت بشر در زندگی، حرکت مستقل از شبکه هستی نیست و تابع معادلات شبکه هستی است.

3.      عقل بشر بر شبکه هستی احاطه ندارد لذا برای دست‌یابی به معادلات حرکت انسان در شبکه هستی کافی نیست. (انتقال به مبانی معرفت‌شناسانه)

4.      دین، علم ابراز شده خداوند برای بشر است و احاطه بر شبکه هستی دارد و برای حرکت دادن بشر به سعادت است. (براساس باور به جریان توحید از مجرای ولایت) (انتقال به مبانی دین‌شناسانه)

5.      دین اسلام، دین حداکثری است و کلیه نیازهای بشر تا انتهای تاریخ را با کارآمدی نسبت به رقباء پوشش داده است.

6.      پوشش نیازها، به صورت راهبردی است نه به‌صورت مصداقی وجزیی. (انتقال به بحث «دین استراتژیک»)

7.      گزاره‌های دین اسلام، گزاره‌های راهبردی و برنامه‌سازهستند. (نه صِرفا توصیه اخلاقی یا الزام حقوقی یا توصیف تکوینی)

8.      مجموعه گزاره‌های دین در موضوعات مختلف، به صورت «مدل» قابل استخراج و قابل توصیف هستند.

9.      بدون «مدل‌سازی» نمی‌توان تاثیرگذاری در زندگی را ایجاد و مدیریت کرد.

10.   تحقق کامل دین اسلام نیازمند تحقق تمدنی است.

11.   تمدن‌سازی نیازمند سیستم‌سازی و مدل‌سازی است.

12.   بقاء و گسترش تمدنی، نیازمند کارآمدی سیستم‌های آن تمدن نسبت به رقباء در عمل و فهم این کارآمدی در افکار عمومی است.

13.   برای رسیدن به سعادت جمعی جهانی بشر، نیاز به استخراج و پیاده‌سازی مدل‌های اسلام برای تمام جوانب زندگی است.

14.   برای زمینه‌سازی در جهت رسیدن به این تمدن، توجه افکارعمومی جهانی به کارآمدی مدل‌های دینی ضرورت دارد.


 ارزش‌های موسسه (مبتنی بر شبکه باورها):

ارزش‌های این موسسه عبارتند از:

1.      ارتباط با آموزه‌های دین، باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به افزایش مستمر احساس حضور خداوند[3] درقلب در تمام جوانب زندگی گردد. 

2.      این افزایش مستمر احساس حضور خداوند در صحنه زندگی، باید عمومی و جهانی شود.[4] (آرمان موسسه = اصلی‌ترین آرزو)

3.      برای تحقق این فرآیند، باید طلاب حوزه‌های علمیه، دین‌شناسِ در مقیاس تمدنی[5]و عرفان‌محور باشند.

4.     تربیت محقق حوزوی برای طراحی مدل‌ها و سیستم‌های تمدنی براساس نگرش اسلام، باید در اولویت قرار گیرد. (گرایش موسسه = ارزش اصلی) انتقال به برنامه آموزشی تربیت محقق

5.    فضای موسسه، محققین و اساتید آن، باید اندیشه‌ها و احساس مراجعین را به سوی عرفان شیعی فقاهتی سوق دهد. (رویکرد موسسه = زاویه دید موسسه)

6.     کلیه فرآیندهای تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی موسسه، باید منجربه ارتقاء ادراک و تعمیق فهم از آموزه‌های دین شود.

7.     کلیه فعالیت‌های تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی موسسه، باید به‌صورت محصولات قابل مصرف و سهل‌الوصول برای مخاطب عرضه شوند.

8.    کلیه محصولات موسسه[6]، بایداطمینان مخاطب را در: نیازمحور بودن، مستند بودن، عملیاتی بودن، برتری نسبت به موارد مشابه، جلب کند.

9.      ارتباط با موسسه، محققین، اساتید و محصولات آن، باید احساس تغییر و امکان تغییر و وجود راهکار تغییر را به مخاطب منتقل کند.

10.   کلیه فعالیت‌های موسسه، باید در جهت اقامه حاکمیت اسلام و ولایت انسان کامل یا فقیه جامع‌ شرایط ظاهر و باطن که ماذون از جانب او است قرار داشته باشد.

گرایش مؤسسه:

تربیت محقق حوزوی برای طراحی مدل‌ها و سیستم‌های تمدنی براساس نگرش اسلام

آرمان مؤسسه:

افزایش مستمر احساس حضور خداوند در صحنه زندگی، عمومی و جهانی

رسالت مؤسسه:

تلاش برای تولید آرمان‌شهر اسلام 

(تولید نظری و تفصیلی)

ماموریت مؤسسه:

تلاش برای تولید سیستم‌های یک تمدن با اقتباس از نگرش اسلام 

خط‌مشی مؤسسه:

تلاش برای نظریه‌پردازی روشمند 


خلاصه‌ی باورها و ارزش‌های فوق عبارتست از:

در صورتیکه آرمان‌شهر اسلام با زبان سیستم‌ها و مدل‌های تمدن‌ساز ارائه شود، برتری نگرش، قانون و فرهنگ اسلام بر موارد مشابه و تجربیات بشری قابل لمس شده، زمینه‌ لازم برای تحقق تمدنی که «علاوه بر کارآمدی در پاسخ به شبکه‌ نیازها، احساس حضور خدا را مستمرا افزایش می‌دهد»[7] فراهم خواهد شد.


انتقال به منشور اخلاقی موسسه[1] ارزش‌ها = خوب‌ها و بدها، بایدها ونبایدها (هر چیزی که صفت خوب یا بد را می‌گیرد از دید ارزشی به آن نگاه شده است.)

[2] اعتباراتی که دارای منشاء انتزاع واقعی هستند.

[3] شاخص «عبودیت و تقوی»+ شاخص سعادت (خروج مستمر از محدودیت و اتصال به نامحدود)

[4] اشاره به آیه شریفه«یعبدوننی لایشرکون بی شیئا»

[5] اشاره به مفهوم«تفقه»

[6] اعم از اساتید ومحققین و منابع اطلاعاتی و طرح و برنامه‌ها

[7] شاخص تمدن اسلام

به‌گونه‌ای که علاوه بر پوشش تمام مراتب نیازهای بشر، احساس حضور و عظمت خداوند در قلب و دل افراد، مستمرا افزایش یابد.
 

 

مشهد مقدس - چهارراه زرّینه - خیابان شهید محسن کاشانی - کاشانی۲۵ - تلفن05132285800 info@isin.ir